Сестрински грижи в реанимация


Категория на документа: Други


в застрашените зони.
-грижа за леглото на болния - равен и гладък дюшек, чисто постелно бельо и винаги добре изпънато
-редовно обръщане на залежалите се болни (поне на 2 часа), ако състоянието на болния позволява това;
-разтриване с ревулсивни средства;
-за намаляване риска под застрашените места от декубитус да се поставят гумени кръгове, напълнени с въздух и облечени в калъфка или специални пневматични възглавници за лакти, колене и пети. Могат да се приготвят малки кръгове от памук и бинт, поставяне на антидекубитални дюшеци

Грижи за уретрален катетър
-Ежедневно МС извършва необходимия тоалет на гениталиите
-МС своевременно подменя уринаторната торба и отчита и регистрира в температурния лист количеството на урината.
-Уринаторната торба е еднократна.
-Уретралния катетър може да се държи 7-10 дни, след което трябва да се подмени /при поставянето му се вписва дата в ИЗ/
-Ежедневно прави оглед на катетъра и торбичката

Грижи за гастростомата
-спазване на асептика и антисептика
-премахване на старата превръзка
-оглед на мястото
-наблюдение за зачервяване,подуване и други усложнения
-измиване на кожата около стомата със сапун и топла вода
-почистване от кори,крусти
-подсушаване на кожата
-поддържане на суха и чиста кожа
Хигиенни тоалети
-пълен и частичен тоалет
-почистване на уши,нос и гърло
-измиване на косата
-измиване на ръцете
-измиване на кожни гънки

Смяна на бельо на тежко болен
МС трябва да спазва следните правила при смяна на бельото на тежко болен:
- Преди и след смяна на постелното бельо да извършва хигиенен тоалет и дезинфекция на ръцете си;
- Да не допира до себе си бельото;
- Да не поставя на пода в болничната стая замърсеното бельо;
- При подреждане на леглото да не допуска образуването на гънки по леглото;
- Постелното бельо да се сменя по най-бързия начин и с най-малко движения, за да не се изморява пациента.

Задължения на МС при ЦВК
-проходимостта се поддържа с физ.р-р преди и след включването
-ежедневни превръзки на мястото на входната врата
-оглед на мястото за зачервяване,подуване,кървене,замърсяване
-при промени се съобщава на лекар

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сестрински грижи в реанимация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.