Сестрински грижи за възрастни и стари хора със заболявания на сърдечно съдова система


Категория на документа: Други


Реферат на тема:
Сестрински грижи за възрастни и стари хора със заболявания на Сърдечно съдова система.

ВЪВЕДЕНИЕ

Болестите на ССС са основна причина за високата заболеваемост,инвадилизация и смъртност при възрастни и стари хора,но също са и основен фактор за ограничения в социалната сфера и възникване на исхимични проблеми и икономически затруднения.Съществува зависимост между разпространяването на сърдечно съдовата патология и численността на лицата над 60 годишна възраст.Това е едно от обясненията за по-високото ниво на заболеваемост от ССЗ в страните със застаряващо население.

Промените настъпващи в ССС при стареенето водят до ограничение на приспособителните възможности на стареещия орг.Факторите на външната среда по-лесно предизвикват "разрушаване"на адаптационните механизми и по-често водят до развитие на ССЗ в сравнение с младите хора.

Структурни и функционални промени в ССС при стареенето

Промени от страна на сърцето
1. При здрави хора теглото на сърцето се покачва паралелно с възрастта като при младите хора то е 0.5% от теглото на тялото и нараства до 0.8% при възрастни и стари хора.Едва след 80г. мускулната маса на сърцето показва изразена тенденция да намалява,което отговаря на намалението на скелетната мускулна маса.
2. Силата на камерната стена обаче остава не променена поради увеличение на колагена,мастната тъкан и амилоида и когато намалението на мусколната маса хистологично е свързано с намаление броя на милоцитите при едновременно увеличение обема на същите миоцити
3. Намалява разтегливостта на камерите.Периодът на миокардната контракция,камерното пълнене и релаксация се удължава.

4. Анатомо хистологичните промени на сърдечните клапи се характеризират с :

-Фиброзно задебеляване особенно на клапните краища.

-Вкалцяване на фиброзния пръстен и аортната клапа.

-Мукоидна дегенерация на колагена
5. Намалява функционалния сърдечен резервен капацитет,физичен работен капацитет и максималния аеробен капацитет.
6. Промени в проводната система :

-След 60г. настъпват дегенеративни изменения в атрио-вентрикуларния възел и влакната на снопа на Хис.

-Настъпват процеси на фиброзиране на проводната система,отлагане на калций,водещи до по-чести аритмии.

-Намаляване на специфичните клетки в синусовия възел-над 50% от клетките се заменят с фиброзна тъкан.

-Намалява гъстотата на клетките на възела провеждащ възбуждението-при лицата над 75г. само 10% от клетките на синусовия възел са способни да генерират импулси на възбуждения
7. С възрастта не се променя сърдечната честота в покой,но намалява средната максимална сърдечна честота при физическо обременяване

Промени в съдовете
1. Съдовете от еластичен тип стават по ригидни-еластичната тъкан намалява, повишава се отлагането на колаген.
2. Образуване на атеросклеротични плаки.
3. Вкалцяване на съдовете и ектазии.
4. Увеличаващо се нагъване на съдовете.

Промени от стана на артериалното и венозно налягане
1. При възрастните хора АН показва тенденция за повишаване и при двата пола поради намалената физическа активност в резултат на което се стига до инсулинова резистентност с последващ хиперинсулинизъм.Той повишава симпатиковия тонус и задържането на натрий,води до покачване на кръвните липиди и до разрастване на съединително-тъканните и мускулните структури на кръвоносните съдове.По този механизъм хиперинсулинизмът води до хипертония и склероза.
2. Венозното налягане намалява в резултат на разширяване на венозното русло,снижава се тонуса и еластичността на венозната стена,както и тонуса на мускулния слой.

Значими заболявания на сърдечно съдова система при възрастни и стари хора.

Артериална хипертония

Данни за заболяването.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сестрински грижи за възрастни и стари хора със заболявания на сърдечно съдова система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.