Сестрински грижи за възрастни пациенти с хирургични проблеми


Категория на документа: Други


Сестрински грижи за възрастни пациенти с хирургични проблеми.
Общи и специални грижи при възрастни и стари хора с коремна болка; кървене от горните отдели на гастроинтестиналния тракт. Предоперативна оценка и грижи. Профилактика на следоперативни усложнения.

Коремната болка е сборно понятие, което включва остри заболявания и травми на коремните органи с характерна клинична картина. Тя е заплашващо живота състояние, което изисква спешно консервативно или хирургично лечение.
Възпалителни заболявания на коремните органи;
* Перфорации на кухи коремни органи;
* Чревна непроходимост (илеус);
* Травматични увреждания на коремните органи:
- на кухи коремни органи - перитонит;
- на паренхимни коремни органи - вътрекоремна хеморагия и ретроперотонеален хематом;
* Ранни и късни следоперативни усложнения: перитонеални абсцеси, следоперативен дифузен перитонит.
При старите хора често се установяват множествена патология и асимптомно протичащи заболявания. Приблизително половината от възрастните и стари хора имат холелитиаза, дивертикулоза, а при 5-10% се установява аневризма на коремната аорта. Чрез проучвания се доказва че приблизително при 40% от старите хора с коремна болка не се поставя първоначлно правилна диагноза, което довежда до увеличаване на смъртността с 10% - при което повечето възрастни се нуждаят от спешна хоспитализция или нужда от хирургична интервенция. Много стари хора имат влошена чувствителност, интелектуали и познавателни възможности, позволявщи патологичния процес да напредне опасно преди да се появят първите оплаквания. При много стари хора сериозната корема патология (ОХК - остър хирургичен корем) не се диагностицираправилно и своевременно, поставят се диагнози като гастроентерит, констипация и други.
Причини за коремна болка при възрастни стари хора:
* заболявания на жлъчните пътища
* апендицит
* мезентерална исхемия
* чревна обструкция (чревна непроходимост):
- тънко-чревна обструкция - нй-често се причинява от сраствания след предшестващи хирургични интервенции.
- обструкция на големи черва - най-често се причинява от малигнени процеси или волвулус (завиване на черво около оста му, в резултат на което се нарушава проходимостта му и спира чревния пасаж, нарушава се кръвообращението и червото започва да страда.)
* коремна аортна аневризма
* пептична язвена болест
* малигнени заолявания
* гастроентерит

Кървене от горните отдели на гастроинтестиналния тракт (Гастроинтестинален тракт, стомашночревен тракт - последователност от органи, свързани с усвояването на храната, следващи един след друг и изграждащи храносмилателната система).

Повече от 1/3 от хоспитализациите по повод на кървене от горните отдели на гастроитестиналния тракт са при болни над 60 годишна възраст. Смъртността също нараства с увеличение на възрастта. По високата заболеваемост и смъртност от кървене на горните отдели на гастроинтестиналния тракт при възрастни и стари хора се отдава на съпътстващите и подлежащи заболявания като: малигнени заболявания, множествена патология и специално при наличие на сърдечно-съдовизаболявания или мозъчно-съдова болест, употребата на много медикаменти и специало на НСПС, влошеното общо състояние. Най-честите причии за кървене от горните отдели на гастроинтестиналния тракт и при възрастни и при стари хора са язвената болест на стомаха и дуоденума, вариците на хранопровода(смъртност от 30%-60%).

Кървене от горните отдели на гастроинтестиналния тракт може да се язяви с твърде разнообразна клинична картина, зависеща от интензитета на кървене и мястото на подлежащата лезия, съпътстващите заболявания и предшестващото общо състояние на болния. Водеща изява при хроничното и с умерен интензитет кървене, може да е анемичен синдром, който случайно се установявапри рутинно лабораторно изследване или по повод на симптоми за анемия - бледост, по лесна уморяемост, чувство за недостик на въздух или ангинозни оплаквания. При възрастни и стари хора класическите прояви са хематемеза, повръщане на хематинни материи и мелена.

Особенно в важно е успоредно с оценката на тежестта на кървенето на горните отдели на гастроинтестиналния тракт и търсенето на мястото на къревене да се прецени и хемодинамичното състояние на болния и перфезията на жизнено важните органи. Развитиет на хиповолемичен шок настъпва при загуба на 40-50% от кръвния обем. Задължително трябва да се направи ЕКГ за изключване на исхемични промени или дори миокарден инфаркт, развил се вследствие на хипоперфузиятана сърцето.

Предоперативна оценка и грижи.
Предоперативата оценка на болите, които ще бъдат подложени на хирургическа нтервенция позволява да се определят факторите позволяващи риска за усложнения, за да се предприемат мерки за минимизиране на риска и подобряване на прогнозата. Напредналата възраст, лошото функционално сътояние, намалените познавателни възможности, ограничената подкрепа от семейството са рискови фактори за неблагоприятна прогноза. Важни фактори са и състоянието на ежедневната активност и храненето.
Внимателната клинична оценка решаваща за определяне на предоперативния риск. За функционалното състояние, трудноста при клиничната оцека е да се прилагат принципите на гериатричата медицина при снемане на анамнезата и фзикалния статус насочено за функционалното състояние, за да се открият специфичните проблеми. Обичайната ежедневна активност, състоянието на познавателите възможности и храненето, възможностите за следоперативн подкрепа от страна на смейството и социалните служби са важен прогностичен компонент на предоперативната оценка. Особенно важен показател в предоперативата оценка по отношение на сърдечно-съдовите заболявания е модифицирания индекс на риска на Goldman.
Необходимо е да се прецени кашличния рефлекс и възможността за ефективно очистване на секретите; да се прецени белодробния резервс, оглед използването на анестетици и влошаването на дихателните функции.
Специфични рискови фактори са затлъстяването, непълноценното хранене, мускулната слабост, диспнеята, тютюнопушенето, нарушените белодрпби фукции и по-голямата подължителност на анестезията.

Основни постоперативни проблеми са:
* атипичното протичане на инфекции - без фебрилитет и левкоцитоза.
* шок без тахикардия
* делириум, като неспеифичен синдром
* ритъмни нарушения и специално предсърдно мъждене може да е причина за следоперативно влошаване.
* Чести са инфекциите на пикучните пътища, усобенно ако има уретрален катетър.
Необходим е оптимален постоперативен контрол на болката.
Особенно внимание и грижи трябва да се отделят за недопускане на декубитуси.

Общи и специални грижи при възрастни и стари хора с коремна болка.
1) Снемане на анамеза - трябва да се има впредвид, че възрастните и стари хора е по-малко верояно да обърнат внимание и да съобщат ключовите моменти от появата и развитието на симптоматиката, а също да обърнат внимание и да дадат важни анаместични данни. Ключовите моменти са:
- време на поява и ход на болката
- везапно или постепенно началоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сестрински грижи за възрастни пациенти с хирургични проблеми 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.