Северно италиаснки художници през 15 век


Категория на документа: Други"Бъди благословен,мой Боже,с всичките Си творения,
Над всички Брат Слънце,
Който ни дава деня и чрез когото
Ти пръскаш светлина върху нас.
И е красив и лъчезарен с огормно великолепие.
На Теб,Най-Висшия,е символ

Контурите на Джовани Белини не са толкова остри като при Мантеня.Цветовете са по-меки,а светлината-по-блестяща.Той също така споделя интересе на великите фламандцикъм всеки детайл и неговата символика.За разлика от художниците от Север ибаче,той може да определи връзката на зрителя с пейзажа.Скалните образувания на преден план са ясни и твърди,като архитектура,направена по правилата на научната перпсектива.
Като най-изтъкнат художник във Венеция,създал много олтари от типа//conversazione/.

Последният и най-монументален от всички е "Мадоната и светците" в църквата Сан Дзакария,правен през 1505г.Когато картината била поставена в настоящата си рамка едно деситилетие по-късно ,тя била изрязана отстрани,а едно парче,което дотогава липсвало, било добавено най-отгоре.Мадоната на трона с Младенеца в апсидата изпълва почти цялата творба.
"Останалите фигури се появяват под засводеното среднокрестие,което се вижда само отчасти.Сградата очевидно не е истиснка църква,защото стените й са отворени и сцената е окъпана в слънчева светлина.Високият трон на Мадоната и свирещият ангел на долното стъпало произхождат от творбата на Мазачо Мадоната на Трон.Онова,което този олтар от по-ранните флорентиснки примери ,не е само просторът на композицията,но и от нейното спокойно,съзерцателно настроение.Вместо "разговор" ние виждаме дълбока духовна връзка на фигури,което празви жестовете излишни.Тази черта е често срещана във венецианската живопис.Тук тази духовност е засилена от от художникът,по начина по който е окъпал сцената в деликатна омара.Няма ярки контрасти.Светлината и сянката се смесват в почти незабележими градации,а цветовете блестят с ново богатство.В този вълшебен момент Джовани Белини обединява флорентинско величие с венецианска интимност.Голямо влияние му оказва художникът Мантеня.Джовани прави венецианската школа една от главните художествени школи в западното изкуство.Негови ученици са Тициан и Джорджоне.По всяка вероятност Джовани Белини е имал спокоен и благополучен живот.Той не спирал да получава поръчки,голямото му ателие и значителният брой поръчки излезли от там,говори за успех,популярност,и проспериране.Той влиза в историята на изкуството,като художник,чиято плодотворна творческа дейност определя периода на разцвет на венецианската живопис през 1470-1516г.-от появата на първите му творби до смъртта на автора.Творчеството на Джовани Беллини превръща Венеция във важен център на ренесансовото изкуство ,еднакъв по значение с Рим и Флоренция.Благодарение на него понятието "венецианска школа" се ссвързва с прозрачността на въздушната среда,със сияещия сякаш пронизан от слънцето колорит,с равната златиста светлина,мекия свободен стил,основан на фонно светлинно скулпутриране.Великите майстори от Високия Ренесанс- Лото,Джорджоне,Тициан, смятат именно автора на "Мадоната с малденеца" за свой учител.С една дума творчеството на Джовани Белини е онази част и прозрачен извор ,който стремително носи водите си към бурната и широка река,наречена Изкуството на Ренесанса.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Северно италиаснки художници през 15 век 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.