Схеми на корабни товарни устройства


Категория на документа: Други
Фиг.1 Единична товарна мачта Фиг.2 П-образна товарна мачта

1-клот; 2- стенга; 3- салинг; 4-мачта;

Фиг.3 Л-образна мачта Фиг.4 Товарна колона
1- Стенга; 2- салинг; 3- колони;

Фиг .5 Стъкмяване на тежка стрела
1-мачта;2-работен край на лопара;3-работен край на шкентела за повдигане на стрелата;
4-работен край на лопара на топенант-талията;5-направляващ болк;6-направляващ блок за шкентела;7-бугел за закрепване на стрелата;8-блок на топенант-талията;9-шкентел за повдигане на стрелата; 10-обух;11-ролка;12-горен блок на товарната гиня;13-15-обтяжки;14-16-работен край на обятжките;17-стрела;18-долен блок на товарната гиня;

Фиг. 6 Лека (обикновена) товарна стрела

1-товарна стрела; 2- мачта; 3- пета (шпора) с вилка; 4- нок с четири уши; 5- вилка за закачване на топенантнич блок; 6 и 9 - болтове за товарното въже; 7 - противотежетс; 8 - кука; 10 - опора; 11- топенантен блок; 12 - топенант; 13 - шкентел; 14 - обтегачи;

Фиг. 7 Съединяване на шпора с мачтата
1- мачта; 2- опора; 3- гривна;4- палец; 5- игла; 6- стрела;
7 - вилка; 8- съединителна ос;

Фиг. 8 Тежкотоварна стрела
1-товарна скоба; 2- товарен полиспаст; 3- ролка;4- топенантен полиспаст; 5 - топенант; 6- шкентел; 7 - ванта; 8 и 9 - лебедки; А,Б и В - направляващи блокове;

Фиг. 9 Схема на лекотоварна стрела
1-мачта; 2-топенантна ролка; 3-топенант; 4-планка на нока; 5- планка на нока; 6- неподвижен ролков блок; 7- верига; 8- кука;9- обтегачи; 10-талия; 11- обтегач; 12- талия; 13 - товарно въже; 14-товарна ролка; 15-шпора; 16-топенант; 17-упор; 18- игла; 19- ос на шпора; 20-ухо; 21 - товарна планка; 22-опашка на топенанта; 23-товарна верига;

Фиг. 10 Схема на товарни стрели, работещи "на телефон"
1- кука; 2- шкентел; 3- топрик талия; 4 - шкентел; 5- стрела; 6- стрела; 7- външен обтегач; 8- товарна лебедка; 9 - товарна лебедка; 10-външен обтегач; 11- товар;

Фиг. 11 Работа на лека товарна стрела с двоен шкентел

Фиг. 12 Двутопенантна стрела

Фиг. 13 Механизирана стрела - система "АЕГ"
1- две товарни лебедки; 2- две топенантни лебедки; 3- две лебедки за обтегачите;
4- една лебедка за топрика;

Фиг. 14 Механизирана стрела за единична работа - система "Хален"

Фиг. 15 Схема на неподвижен корабен въртящ кран с въртяща колона

Фиг. 16 Схема на неподвижен корабен въртящ кран с неподвижна колона

Фиг. 16 Общ вид на сдвоени въртящи корабни кранове

Фиг. 17 Схема на подвижни въртящи кранове
а)- кран, монтиран на подвижен цилиндричен фундамент, завършващ с количка, придвижваща се чрез ролки по релсов път; б)-кранова количка придвижваща се по релсов път с закрит профил, позволяващ придвижване на крана с окачен на него товар; в) и г) - кранове над люковете, монтирани на подвижен портал, придвижващи се по релсов път, като кранът е:в) неподвижно закрепен в средата на портала; г) кранът се движи по портала;

Фиг. 18 Схема на товарно краново устройство с изнасящи се конзоли
и телескопични колониСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Схеми на корабни товарни устройства 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.