Що е общество? Класически теории за обществото и социалната промяна (Огюст Конт)


Категория на документа: Други


Що е общество? Класически теории за обществото и социалната промяна (Огюст Конт)

1. Метод(подход) на Огюст Конт
Освен, че е създадел на науката социология, Конт е създател и на нов подход-позитивизма. От времето на Конт до сега този подход е най-влиятелния в обществените науки. Позитивизма рязко разграничава познаващия субект от обекта на познание. Съществува вън от съзнанието и не зависи от него. Позитивната наука не се занимава с химери. Тя е чужда на умозрителните разсъждения и спекулации. Позитивната наука основава изводите в/у наблюдението и и описанието на емпиричните факти. Рационалните обобщения трябва да са свободни от влиянието на ценностите.

В основата на възгледите на Конт за развитието на човешкото общество лежи неговата концепция за развитието на човешкия интелект. Човешкия интелект преминава през 3 исторически стадия.
- Теологически стадий, прикойто той борави с функции, преписва свръхестественост на природните процеси, като ги обожествява.
- Метафизичен стадий, при който божествените причини са подменени с абстрактни. Подхода е умозрителен и това е спекулативния период в развитието на науките.
- Позитивен период. При него чрез прилагане на наблюдения и чрез експерименти нещата се представят такива каквито са.

3. Как е възножно съществуването на обществото, как става функционирането и как се потдържа обществения ред.
* Законът е система, светът е система, както и обществото е система. Съществуването на една система изисква съгласие м/у компонентите които я съставят. Противоречията заплашват съществуването на системата.
* Основна клетка на обществото, последния неразложим социален елемент е семейството. Той е първичния и басисен социален феномен. По-високо равнище на социалната система са социалните грпи, класи или касти. Те възникват въз основата на общественото разделение на труда. Основна роля играе групата на хората, които се занимават с интелектуален труд. Тази група играе ключова роля за постигането на социален консенсус.
* Равновесието на социалното дело зависи от взаимодействето на 3 фондаментални фактора.
- Материано практическа дейност.
- Съвкупност от чувства.
- Теоритическа дейност (система от идеи)

Именно последната дейност - на идеите е от особена важност за потдържането на консенсос. Поради това те заемат най-високото място в соц. йерархия. Следващото ниво са инжинерите, чията дейност е тази на материално-практическата дейност. Най-ниско е пролетарята, който практически реализира техните знания.

3. Как се извършва социалната промяна.

Функционирайки, обществото в същото време се и развива. Основен двигател на развитието е дейността на учените. 3-тия период в развитието на познанието на позитивната наука, създава нова динамика в развитието на обществото. От една страна познаването на природните процеси такива каквито са е предпоставка за развитието на индустрията. От друга страна е предпоставка за координирането на интересите на различните социални групи, класи и касти и постигане на социален консенсус.

Освен този най-важен фактор има и др. Фактори. Това са климата, расата, нарастването броя на населението. Те указват силно въздействие в/у развитието на разделението на труда. Тяхното въздействие се отразява на темповете, с които се развиват отделните общества, но характера и насоката на развитие се определят от степента на развитост на човешкия интелект. На всяка фаза развитие на интелекта (теологически, метафизически и позитивна) отговаря определена конфигурация от определени форми на икономическата политика.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Що е общество? Класически теории за обществото и социалната промяна (Огюст Конт) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.