Шумерска митология


Категория на документа: Други


Югозападен университет "Неофит Рилски"

Курсова работа

Култура на древния изток

ШУМЕРСКА МИТОЛОГИЯ
("Митология на Месопотамия", К.Личковска, К.Шажинска)

Изготвил: Кирил Колешански Проверил:
Факултетен номер: 10400121003 / доц. Д-р.д.н. В.Марков/
Факултет по изкуствата
Специалност: Културология
Благоевград 2010

Шумерска митология познаваме от различни видове литературни произведения.Това са преди всичко митове, химни и молитви, култови песни и жалби, спорове, а също и някой епични произведения.Допълнителни данни за проучване и вникване в шумерската митология ни дават и някои инвокации и обръщения в дарителски надписи, а понякога дори епитетите.

Тематиката на шумерската митология включва както въпроси за възникването на света, така и предания за богове и легендарни полубожествени герои, за техния всекидневен живот така и за техния всекидневен живот и за техните подвизи.

Липсват данни, които да свидетелстват, че шумерските митически легенди са били част от религиозния ритуал.Навярно в началото те били те били съчинявани и измисляни от жреците.Възможно в най-древни времена те да са съществували само в устна форма и да са записани върху глинени плочки едва когато се е развила писмеността.

Тези литературни произведения били рецитирани на обществени места, в дворовете на храмовете и дворците и по градските площади пред събрания народ.Най-стария текст с митологично съдържание датира от около 2400г.пр.Хр., но можем да допуснем,че мирогледната основа и фабулата на повечето митове били изградени още през първата половина на ||| хил.пр.Хр.

Шумер загубил независимостта си в края на |||хил. и началото на ||хил.пр.Хр.Едновременно с упадъка на 3 династия на Ур, страната била завладяна от аморейските племена.Това събудило в шумерите желание да съхранят най-голямото си съкровище - литературата.Били направени много преписки и преработки на старите произведения, които събрали в архивите и библиотеките.Благодарение на това са запазени до наши дни.

Проучването на откритите документи е ограничено от различни фактори. Първо, не познаваме предшествениците на шумерската духовна култура.Второ, сбирката от документи е непълна, тъй като документите са открити случайно в сравнително малко на брой изследвани места. Причината между другото се крие в мнозначността на шумерските писмени знаци.Освен това голяма част от глинените плочки са изпотрошени и силно повредени, запазени са само откъси от текстове.Повечето от разглежданите текстове с митологично съдържание датират от || хил. пр.Хр. Това са копия на по-стари произведения или техни нови преработки.важното е, че те са оригинални шумерски документи.Произхождат преди всичко от храмовия архив в Нибру, обиталище на бог Енлил.Литературните произведения имат поетичен характер.Характеризират се със следните особености: разчленяване на куплети и стихове, повторение на цели строфи и изрази, богатство на епитети и изтънчени сравнения, както въвеждане на диалози и цитати в пряка реч.
Произход на вселената и на живота на земята

Как е възникнал светът, който ни обкръжава, какви закони го управляват, каква е ролята на човека в него? Това са се питали хората, щом като към средата на |||хил.пр.Хр. вече срещаме у шумерските схващания, наречени космогония.Постигнатото в тази област е на много голяма висота за времето си, трудно е да установим до каква степен то е тяхно самостойно дело, а ако не е, в каква степен и от кога са го заимствали шумерите.Възгледите на шумерите носят ясен отпечатък от начина им на мислене, че можем да наречем шумерите за създатели на известните ни систематизирани космогонични концепции.Шумерите били безупречни наблюдатели.Те търсели логично обяснения и логически връзки за всичко заобикалящо ни, което управлява човешкото общество.Затова и изградената от тях представа за произхода на света е с ясна вътрешноединна структура.

Нбалюдавайки огромното разнообразие от форми на материята, противоречиво между много от тях и същевременно хармонично функциониране на всемирното единство, шумерските мислители стигнали да няколко важни изводи, които остават верни и актуални и до днес.

Първия от тях е с схващането за еднородността на света, сътворен от единна материя, от която възникнали и се развили една след друга различните форми на живот.Това била водната шир.Шумерите не изясняват и не търсят произхода й.

Вторият необикновено интересен за това време е извода, че има върховни закони управляващи вселената.Тези закони за шумерите са неопределени, безгранични сили, съдба, която действа почти механично.На тези закони се подчинявали и боговете, които за шумерите били същества, произлезли или родени от космоса, появили се в даден етап от образуването на космоса.Това разбиране за природата на божествата ги накарало да не им придават духовен характер и абсолютно безсмъртие.Висшите сили имат непознаваем характер, а произхода им остава неизяснен.

Така накратко може да се обяснят основните положения на шумерската "философска" мисъл за възникването на вселената.

Почти всички шумерски представи имат значителна обективна стойност.Тези представи били приети от съседните народи, създали по-късно политически центрове и висока цивилизация.Много от тези представи вдъхновяват и гръцките мислители.С помощта на юдаизма, християнството и исляма те проникват и в традициите на съвременния свят.

За съжаление до сега не е намерено произведение, посветено изцяло на космогоничните въпроси, въпреки че не е изключено да е имало такова произведение, описващо възникването на света.Дословното повторение на някои данни в различни митове може да ни наведе на мисълта за съществуването на единен образец, в устен вариант, който е съдържал възприетите във всички шумерски светилища тълкувания на науката и религията.Засега можем само да ползваме като източник само уводните бележки към по-големите митологически произведения.

Преминавайки към по-обстойно разкриване на шумерските представи за история на вселената, трябва да започнем от споменатата вече параматерия.Тук достъпните източници са много оскъдни, но могат да се разберат като се сравнят с вавилонските произведения съдържащи повече данни.

В шумерския списък с богове се е запазило името на богинята Наму (Намму), записано по архаичен начин с идеограмата, означаваща :морска бездна" или "океански глъбини".Тя е посочена като "майка родила небето-земята", а в други произведения като "майка прародителка на много богове".Съответствие на Наму можем да открием във вавилонския мит "Енума елиш" ("Когато там горе..."), според който светът е създаден от елементите, съдържащи се в сладките и солени води, които лежат в основата на мирозданието.Много учени правят аналог с гръцкия епос и с "Дух Божий се носеше над водата" от Битие (1,2).

Според висшите закони и добре обмислен план тази първоначална водна шир била надарена да поражда нови видове живот.Отначало се образувал космическия хълм, състоящ се от елементите на водата и земята.За понятието вселена използвали думата ан-ки - "небе-вода".

В този период се появил и първия бог на шумерския пантеон - Ан, олицетворение на небесната сфера, а благодарение на него - група богове с общото наименование Анунаки.Те са вероятно група от "петдесет велики богове", но никъде не са изброени поименно.Те не участват в акта на сътворението и управлението на света.През това време Ан и Ки се ражда бог Енлил - "Господар на въздуха".Той е олицетворение на третия елемент на вселената - атмосферата.Енлил е причината за отделянето на небето от земята.Той завладява земята и се заема с по-нататъшното дело на сътворението.Описание от това е включено в мита за мотиката:
Господарят, който предизвика прекразното сътворение на всичко насъщо,
господарят, който вещае съдбата необратима,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Шумерска митология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.