Символика на пеперудата


Категория на документа: Други


Шуменски университет
"Епископ Константин Преславски"

Факултет по хуманитарни науки

Курсова работа

по семиотика на културата

Тема: Пеперудата като символ и

българския обичай "Пеперуда"

Изготвила: Задал:
Татяна Василева доц.д-р Иван Димитров
трети курс,
Журналистика

Шумен
2010

Още в епохата на тъй наречените примитивни племена и езичес-ки религиозни традиции пеперудата е символизирала метаморфозите на еволюцията на човешката душа в последователните й цикли, вклю-чително през смърт към възкресение. Гъсеницата се е считала за образ на временен земен "аз"; пашкулът - за фазата на транса, летаргията или дори смъртта, а същинската пеперуда за сияйната, свободна и без-смъртна душа или истинския, висш "аз".

Във всички големи световни култури пеперудата е символ на ду-шата и безсмъртието. Народите от Югоизточна Азия боготворят пепе-рудите, защото се смята, че ако пеперуда долети у дома тя ще донесе щастие, защото символизира всичко най - хубаво в живота. В Япония пеперудата е символ на жената, а две пеперуди са израз на семейно щастие. В Страната на изгряващото слънце тържествените шествия и празници се откриват с ритуален танц на пеперудите, изразяващ ра-достта от живота. Фън Шуй почита пеперудата като символ на любов, радост, знак на душата и сърцето, на играта, забавлението и смеха. Ако решим да поставим в дома си пепруда тя трябва задължително да е ориентирана с главата навътре, все едно, че е влетяла в дома, смята се, че по този начин тя ще донесе всичко най - хубаво, което стопаните си пожелаят. В староръцката култура пеперудата е символ на любов-та, а на старогръцки думата психе се употребява иза душа, и за пепе-руда. Приемало се e, че душата напуска тялото под формата на пеперу-да. При древните ацтеки пеперудата символизира душата или послед-ното дихание, излязло от усатата на умиращия. Пеперудата, заиграла се сред цветята представява душата на падналия в бой войн. За ацте-ките насекимото е било и един от символите на бога на растителност-та, пролетта и любовта, на Принца на цветята Шочипили. При хри-стияните понякога пеперуда се появява на ръката на Младенеца и символизира възкръсването на душата.

Културната традиция пеперудата да символизира безсмъртието на душата, възкресението и прераждането е свързана с биологичната метаморфоза: гъсеница - какавида - пеперуда. Хората са вярвали, че пеперудата е чистата хармония на безсмъртието, произлязла от гроз-ната гъсеница. Затова друга страна от символиката на пеперудата е свързана с тази метаморфоза: какавидата е яйцето, което съдържа въз-можното развитие на съществото, а пеперудата, която излиза от нея е символ на възраждането.

Факт е, че пеперудата е и един от неизменните женски символи през вековете. Представящ божествената красота, женското начало, пролетта, безгрижието, обновлението. Ако възприемем като основен символ на пеперудата жената и човешката душа убиването на пеперу-да може да се изравни и съпостави с прекратяването на един човешки живот, дори и не само с физическо убийство.

Индийците вярват, че ако подържите пеперуда в ръка и си на-мислите желание, и после я пуснете да полети на свобода към небето, то тя ще занесе вашето желание на Бог и той ще го изпълни.

Ако на сън видиш пеперуда това е знак за желанието да се задо-миш или установиш на едно място, че ти предстои любовна среща. Знак, че може бе преживяваш трансформация към нов начин на мис-лене. Ако сънуваш мъртва пеперуда значи, че ще ти изневерят. При гадаенето на кафе пеперудата е знак за нова любов, лекота в общува-нето с околните и радост в живота.

В същинската си актуализация мотивът за пеперудата е свързан с вярата във Великата майка. Пеперудата е символ на богинята, без-смъртието, прераждането. До сравнително ново време сред българите е разпространино вярването, че ако в началото на пролетта се види бяла пеперуда, коята се асоциира с дух на мъртвец, или жълта пепе-руда, която според вярването е вестител, е на хубаво, годината ще е плодородна. Но ако се види червена пеперуда е на лошо. В нарадното вярване пеперудата е "гадинка, която лети около бога и моли всякога за дъжд", вярва се, че само тя може да отиде при св. Илия, който от-ключва небето и дава дъжд или го заключва и прави суша, и да измо-ли дъжд. Съгласно тези представи се е развил обичаят "Пеперуда", за който няма точно определена дата, но се прави в дните около Гер-гьовден, когато природата се нуждае от живителен плодороден дъжд или когато времето си засуши. Ритуалът е с цел магическо предизвик-ване на дъжд. Особена роля играе имитативната магия. Водата трябва да се лее като дъжд. Същата роля има и сипещото се от ситото браш-но. Зеленината трябва да е много - като след обилно и плодородно на-появане. Даряванета по всички къщи е като дар от нелето. Обилната трапеза символизира плодородна и берекетна година.

Обичаят "Пеперуда" се изпълнява от 13 - 14 годишни девойки, предвождани от "пеперудата" - момиче, което е сираче. Разчита се на милостта, която то може да предизвика у природните стихии. Добре е детето да е първо или последно. В народните вярвания тези деца имат особено въздействаща и предизвикваща добро сила. Вкъщи или при реката окичват "пеперудата" с различни треви и бурени, в някои краища с жаби или кост от незнаен гроб. Другите девойки са обличини само с ризи, а от препаската се спуска зеленило (клонки от бъз, бръш-лян или върба). Цялата група обикаля къщите в селото и пее специ-ални песни - заклинания, които съдържат молба за дъжд, отправена към Бог. Тези песни не се пеят по никакъв друг повод, за да не изгубят магическата си сила. В ритъма на песента момичето имитира пеперу-да като играе - подскача, маха с ръце, върти се в кръг, а останалите момичета пеят: "Пеперуда летяла, над вода се мятала. Дай Боже, дре-бен дъждец да се стори житото, житото и пшеницата!" Когато момите ходят по къщите гледат да откраднат по нещо. Краде се само от къща където мъжът и жената са първо венчило. Ако не успеят да откраднат нищо момите изливат вода в нощтвите. Целта е да се ядоса стопанка-та, защото колкото е по - сърдита, толкова повече дъжд ще навали. Стопанката поръсва "пеперудата" с вода. Групата получава дарове - жито и брашно, изнасяни в сито, за да е сита годината,но никога яйца, забраната е свързана с предпазване от градушка. Стопанката търкаля сито и по него се гадае каква ще е годината, ако то падне по гръб - го-дината ще е скъпа, бедна, ако се захлюпи е на добре - годината ще е бо-гата, плодородна. Накрая след като обиколят всички къщи момите отиват при реката, където хвърлят зеленината и другите украси на "пеперудата" в реката, чрез този жест изразяват преклонение към майката природа и желание да смекчат нейната суровост, след това се пръскат с вода. Обичаят завършва с обща трапеза от получените да-рове, която трябва да е приготвена от вдовица, оставят част от храна-та на нея и на сирачето.

Може би неслучайно човешката душа е сравнявана в толкова много култури с пеперуда. След всеки удар, който съдбата или живота ни нанася, човек се затваря в себе си, в собствения си пашкул. Този пе-риод е анлогичен с периода на какавидата при пеперудата. Тогава чо-век се чувства сам, уязвим и трябва да преживее метаморфозата, тоест да се пречисти, да се извиси над всичко, да надмогне болката от пре-живяното. През този тежък период имаш усештането, че съществото ти се трансформира напълно. Така е и при пеперудата - в пашкула гъ-сеницата се разпада и се ражда новия живот - пеперуда. След като ве-че си преодолял душевната болка, оставил си всичко лошо зад гърба си и си готов да продължиш напред, да се бориш за всичко, в което вярваш и искаш, тогава разкъсваш пашкула си и разперваш новите си криле. В това преобразено и пречистено състояние душата ти отно-во възстановява връзката си със заобикалящия я свят и с хората. То-гава усещаш, че сякаш се рееш по - свободен и жив, по - силен, по - мъдър, по - красив. Чувстваш, че си прероден, че си нов човек, нова личност, все едно в теб се съдържа целия живот - новия, с цялата му красота. Пречистената душа е нова личност, готова да се справи с пре-дизвикателствата на живота, да се бори с него и срещу него, знаейки че при следващия удар, който той й поднесе, тя отново ще успее да се прероди и да продължи напред.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Символика на пеперудата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.