Синтез и симулация на цифрова регистрова схема в среда OrCAD PSpice


Категория на документа: Други


 ТУ - ВАРНА

Дисциплина: Импулсна и цифрова схемотехника.

Тема: "Синтез и симулация на цифрова регистрова схема в среда OrCAD PSpice"

Изработил: Николай Росенов Димитров
спец:АИУТ фак.ном. 106128 гр.3 4 поток

Проверил:...........................

/доц. д-р. Д.Ковачев/

Задание:
Да се синтезира брояч със следните параметри:

АКТИВЕН ФРОНТ НА ТАКТОВИЯ СИГНАЛ: ПАДАЩ (FALL)

ТИП НА БРОЯЧА: СИНХРОНЕН (SYNCH)

МОДУЛ НА БРОЕНЕ: 27

РЕЖИМ НА БРОЕНЕ: СУМИРАНЕ (ADD)

ВХОД ЗА ОБЩО (ГЛОБАЛНО) АСИНХРОННО:НУЛИРАНЕ (RESET)
Задача:
Да се синтезира работещ по падащ фронт на тактовия сигнал синхронен брояч по модул 27 в режим на сумиране с възможност за асинхронно нулиране.

Изпълнение на заданието:
* Използваните тип тригери са 7476;
* Справочни данни за използванеите логически елементи;
* Синтезирана схема в графичен редактор Capture.
* Изпозвани SOURCE генератори на логически цифрови сигнали - DigClock и DSTM3 и HI
* Функционално действие на брояча:

1.Справочни данни за тригер от тип 7476 :

2.Таблица на истинност и изображение на лог.елемен 'И' с три входа 7411 :
А
B
C
Y
0
0
0
0
0
0
1
0
0Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Синтез и симулация на цифрова регистрова схема в среда OrCAD PSpice 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.