Синтез и симулация на цифрова регистрова схема в среда OrCAD PSpice


Категория на документа: Други


1


5.Таблица на истинност на 7400- логическо умножение с инверсия , Конюнкция И- НЕ (NAND):

Функционално действие на брояча:

За да може брояча да брои от 0 до 26 (двоично число 11010) използваме 5бр. J-K тригера модел 7476. При достигане на 26 брояча се нулира за 0.1us и започва отново да брои от 0 до 26.Тази последователност се повтаря постоянно. За да се получи сумиращ синхронен брояч се използва последователен или паралелен пренос. J и K входовете се свързват на късо за да работи тригера като Т- тригер. На Т входа и на PRE (установяващтият) се подава лог. 1 чрез HI/SOURSE. На CLK , чрез Digital Clock (DSTIM 2) на, който се задава On time - 0.8us , Off time - 0.2us ,Delay - 1us.

За да спре брояча точно на 26 се използва 2 инвертора свързани последователно на Q1 и Q3. Два лог.елемента 'И' към чиито входове са свързани съответно Q1 и Q2 към единия, и Q3, Q4 и Q5 към втория. Изходите на тези два лог.елемента (AND) са включени в елемент от тип И-НЕ (NAND) .От него импулсите се включват към трети лог.елемент от тип 'И'(AND) към който се подава сигнал от DSTIM3. DSTIM3 е предварително настроен да подаде лог.1 след 1us, след което изхода на третият елемент 'И' се свързва с входовете CLR на всички тригери. По този начин брояча започва отброяване отново от 0 до 26 .

Има два начина за свързване на тригерите,последователно и паралелно.По често се използва първият метод.Приложени са схемите на двата варианта и импулсната диаграма.

Последователно:

Импулсна диаграма:

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Синтез и симулация на цифрова регистрова схема в среда OrCAD PSpice 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.