Система и структура на езика


Категория на документа: Други


7. СИСТЕМА И СТРУКТУРА НА ЕЗИКА

Структурната лингвистика възниква през 20-те години на миналия век като направление в езикознанието, различно от съществуващите до момента. Структурната лингвистика се ражда в търсенето на по-организирана система от понятия в езикознанието и в усилията да се разработят също толкова точни методи за синхронно описание, каквито вече съществуват при сравнително-историческото езикознание.

Принципите и методите на структурната лингвистика намират място в редица новосъздадени гранични науки (психолингвистика, невролингвистика и т.н.) и границите ѝ постепенно се размиват, докато тя напълно изчезва като обособено направление в езикознанието.
Понятията система и структура в лингвистиката

Преди да се изясни същността на езика като система и структура, трябва да се отговори на въпросите "Що е система?" и "Що е структура?" Всеки обект може да бъде разглеждан като система в неговата цялост и съставеност от елементи. Следователно системи могат да бъдат обекти на живата и неживата природа, обекти създадени от самия човек. Система е и самият език.

Всеки естeствен или изкуствен обект може да бъде разглеждан и изследван в три аспекта:

а) като съвкупност от елементи, въплътени в някаква субстанция;

б) като съвкупност от отношения между тези елементи;

в) като съвкупност от елементи и отношения, т.е. като едно цяло .

Въз основа на тези съждения се дават следните определения за система и структура:

* Системата е цялостен обект, състоящ се от елементи, които са в определени отношения (взаимодействия, връзки);

* Структурата е съвкупността от отношенията между елементите във вид на вътрешно устройство (организация) на системата;

На тази основа се дава следното комплексно определение: "Системата е цялостен обект, състоящ се от елементи, които се намират във взаимоотношения във вид на структура"

Видове системи

* Според характера на елементите - материални и идеални системи:

- Елементите на идеалните системи са идеални обекти - понятия, идеи - които са в определени отношения (идеи в книга, религия; термини в наука и др.)

- Материалните системи се състоят от материални елементи, намиращи се в определени взаимоотношения (камък, обществена институция и др.). Те могат да бъдат първични и вторични.

а) Първичните материални системи се състоят от елементи, които са значими за системата със своите физически свойства. Те могат да бъдат неорганични (вода, минерали), органични (живите организми), изкуствени (механизми и уреди);

б) Вторичните материални системи се състоят от елементи, които са значими за системата не толкова със своите физически свойства, колкото с придадените им от хората свойства - да заместват, да представят нещо извън тях. Елементите в тези системи са значими не със своята материалност, а със своята идеалност - идеи и понятия. Такава вторична материална система се нарича знакова или семиотична.

Следователно, езикът е вторична материална система. Звуковете на езика като негови елементи (материална субстанция) са значими за системата на езика не с физическите си (учленителни и акустични) свойства, а с придадените им допълнителни свойства - да бъдат изразители на идеи и понятия, да служат за диференциране значенията на езика.

Извод: Езикът е вторична материална система.

* Според връзките между елементите - прости и сложни системи

а) Простите системи се състоят от еднородни елементи, които са в непосредствено взаимодействие помежду си.

б) Сложните системи се състоят от елементи, групирани в нива от подсистеми, между които съществуват различни връзки и взаимодействия.

Езикът е сложна система от подсистеми: подсистема от звукове, подсистема от морфеми, от думи и др.

Извод: Езикът е вторична материална, сложна система.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система и структура на езика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.