Система за управление безопасността на храните в търговска верига


Категория на документа: Други


В Метро Cash & Carry България не се използват химични хранителни добавки, които допълнително да се влагат в продуктите(оцветители, консерванти, стабилизатори и др.)
Физични опасности - физичните компоненти на храната, които са неочквани и могат да причинят заболяване или нараняване на консуматора. Външните материали като стъкло, метал и пластмаса са чести физични опасности в продуктите от мляка, като обикновено се откриват ако процесът или част от оборудването не са правилно контролирани по време на произвеждане на храните. Источнисите на физични замърсители са суровините, водата, въздуха, подовите настилки, машините и съоръженията , строителните материали, персонала и др.
Има множество ситуации, които могат да допринесат за физични опасности в храните, като например:

- замърсени суровини;

- неправилно проектирани или неправилно поддържано оборудване;

- замърсени опаковъчни материали;

- невнимание по отношение на подробностите от страна на персоал с ключови отговорности;
Поради нисък риск от замърсяване с метал и чужди тела поради предварително опаковане от производител, на са необходими съоръжения за детекция на метал и чужди тела.
Поради идентифицирана възможност за замърсяване от счупване на стъкло е изключена или минимизирана употребата на стъкло в зоните с опасност за продукта. Там където има прозорци в зоната за обработка на неопаковани храни, стъклата са обезопасени срещу счупване.

7.Заключение
Политиката по качество и безопасност на храните в Метро е насочена към непрекъснато подобряване на дейността на компанията с цел гарантиране на високо качество и безопасност на предлаганите продукти.В днешно време в условията на голяма конкуренция качеството се превръща в един от основните определящи фактори в процеса на вземане на решение на потребителите. В този смисъл една продуктова политика, в центъра на която застава безкомпромисната отдаденост на високото качество и безупречността на произвежданите изделия е гаранция за успешното развитие на компанията, за нейната конкурентоспособност и за просперитета й. Пътят за постигането на високо качество неизменно преминава през въвеждането на ефективна система за управление на качеството, чиито предимства се крият в повишаването на производителността, намаляването на загубите, увеличаването на печалбата, повишаването на компетентността на служителите. Така нуждите и потребностите на клиента са изцяло задоволени, компанията привлича повече клиенти, което от своя страна допринася за получаването на национално и международно признание. Ето защо внедряването на една такава система е жизнено важно и анализирането й и усъвършенстването и са също толкова необходими.Чрез тази курсова работа смятам ,че успях да покажа изграждането и функционирането на една съвременна система за управление безопасността на храните в Метро.Смятам,че всяка фирма,която държи на качеството и безопасността на продуктите си трябва успешно да внедри система за управление безопасността на храните .

.

8.Използвана литература
Процедури(ССК,СУБХ,HACCP) на Метро Кеш енд Кери ЕООД

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Система за управление безопасността на храните в търговска верига 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.