Системи за контрол и управление безопасността на храните


Категория на документа: Други
ПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ:
1. Codex Alimentarius
2. Food quality and safety systems (A training manual on food hygiene and the Hazard Analisys and Critical Control Point - HACCP system), Food and Agriculture organization of the United Nations, Rome 1998
3. HACCP основни накоси за намаляване на здравния риск при производвтвото на месо и месни продукти, ACDI/VOCA, FLAG consortium, София, 1999
4. Проблеми при внедряване на НАССР в предприятията за производство на храни, Национална конференция, <<Международните стандарти за управление - основа за ускорен растеж, конкурентно способност и инвестиции>>, FLAG, София,02.2002.
5. НАССР: система за <<Оценка на опасностите и критичните контролни точки>> в месо - и птицепреработвателната промишленост, Фондация на Американския Институт по месото.
6. Насоки при разработването и въвеждането на НАССР системи в хранително-вкусовата промишленост, съгласно националните, европейските и международните изисквания и законодателство, Moody Internatiol Training Division, 2003.
7. Steve Hathaway, Management ot food safety in international trade, Food Control 10 (1999) 247-253.
8. Betts, G.T. et all, Food Spoilage yeasts: effect of pH, NaCl and temperature on growth, Food Control 9 (1999) 27-33.
9. Eiler J. Confirms HACCP performance - Food Processing, 1991,6, 158-160
10. Hall P. et al HACCP Implementation: A General Model for Chilled Foods - J. of Food Protection, 1993,12,1072-1084.
11. Implementation of HACCP in a Food Processing Plant. - J. of Food Protection, 1993, 6, 548-554.
12. Notermans S, Identification of CCPs in HACCP System with a quantitative effect ot the safety of food - Food Microbiology, 1995,2,93-96
13. Notermans S. et al The HACCP concept: specification of criteria using quantitative risk assessment. - Food Microbiology, 1995, 12, 89-90
14. Notermans S. et al, Quantitative risks analysis and HACCP: some remarks. - Food Microbiology, 1995, 12, 425-429
15. O'Donnel C. Laying the groundwork for HACCP. - Prepared Foods, 1994, 4, 49-50
16. Peri C. HACCP, Italian Journal of Food Science., 1991, 1, 5-10
17. Sara M. HACCP - a practical approach 1994. London
18. Snydre P. Achieving Successful Total Quality through Behavioural Management. - Food Technology, 1994, 9, 146-151.
19. Sperber W. The Modern HACCP System. The IFT Quality Assurance Division Symposium, 1991, April, Anahein
20. Council Directive 93/43/EEC of 14 June 1993 on the hygiene of foodstuffs.
21. Recommended International Code Of Practice General Principles Of Food Hygiene CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 (1997)
22. Recommended International Code Of Hygienic Practice For Dried Fruits CAC/RCP 3- 1969
23. Recommended International Code Of Hygienic Practice For The Processing And Handling Of Quick Frozen Foods CAC/RCP 8-1976

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за контрол и управление безопасността на храните 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.