Системи за контрол и управление безопасността на храните


Категория на документа: Други


Символ за прилагана вече операция: насочване към полурутинна операция, която е била ползвана преди това. Например: вторичен процес "загряване", разработен в друга схема.

Продуктов символ: означение за един продукт в процеса или извън него. Например: мляно месо.

Символ за контрол: описват се свойствата, параметрите и/или критичните точки, които следва да бъдат контролирани. Например: температура.

Символ за документ: писмена информация, като например инструкции, спецификации и регистрационни формуляри. Например: списък за стерилизация.

Символ за начало или край: начало или карй на схемата на процес или на поредица от действия в един процес.

Например: начало на загряване.

Проверки: насочване към друг вид проверка със същото значение.

Символ за решение: въз основа на въпрос тук се взима решение.

Например: добър ли е резултата от проверката?

Символ за поръчка: пояснява резултата от едно решение в едно действие (ръчно изпълнение).

Например: поръчай допълнително месо; коригирай температурата.

Примерна технологична схема
(диаграма) за производство на траен варено-пушен салам

Примерна технологична схема (диаграма)

за добив на месо от ЕПЖ.

Схемата трябва да в достатъчно детайлизирана по отношение на процесите. Всички процеси от едно ново трябва да носят поредни номера в диаграмата (например 1, 2, 3 и т.н - приемане на животни - 1, приемане на пакетиращ материал - 2, прием на вода - 3).

Стъпка 5. Проверка на място на технологичната схема (диаграма).

След като вече е съставена технологичната схема на процеса трябва да бъде проверена на място в предприятието. Какво представлява проверката? Екипът трябва да се увери, че всичко описано в схемата наистина отговаря в действителността в предприятието.

След като извърши проверка на технологичната схема на място, НАССР екипът може да постъпи по следните два начина:
1) Да промени технологичната схема, ако на практика процесът не протича по описания начин.
2) Да коригират технологичната схема когато е непълна и/или ако на практика процесът протича по по-добър начин при посочените условия.

При проверка на мястото се обсъждат и предлагат всички допълнения и изменения по технологичната схема и разположението на технологичното обзавеждане.

Когато на практика някои действия не се изпълняват поради редица причини (инерция, търсене на леснота или незнание), тогава НАССР екипът трябва да проведе инструктаж и обучение на персонала за стриктно спазване на последователността във всички действия в технологичния процес на дадения продукт.

Стъпка 6. Анализ на опасностите.

Тази стъпка съответства на Принцип 1.

НАССР екипът пристъпва към:

1. Описание на всички потенциални биологични, химични или физични опасности, появата на които може да се очаква във всеки отделен етап от производството (включително добив и съхранение на суровините и инградиентите и престоя по време на производство).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за контрол и управление безопасността на храните 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.