Системи за противодействие на тероризма


Категория на документа: Други


* Подкрепа на други държави или обществени организации
* Наличието на много неудоволетворени от живота хора.

-Специфични причини и условия, благоприятстващи тероризма.
Определянето и конкретизирането на причините за извършване на терористична дейност , задължително се изисква преди планирането на цялостната стратегия за борба с тероризма, както и на конкретните мерки за нейното осъществяване. Причините са своеобразен катализатор, чието следствие са терористични действия от определен вид, с конкретна цел и обект.
Тъй като основната задача на настоящата разработка е
очертаване на мерките за противодействие на тероризма с оглед защитата на вътрешната сигурност на България, ще акцентираме върху причините, които са продукт на настоящето обществено-политическо състояние и международно положение на България.
Според някои автори, причините, които могат да инспирират терористичните действия, се разделят на вътрешни и външни.5 Това разграничение е уместно и ще се приеме от нас в настоящата разработка. Защото чрез него в пределна степен са поясняват източниците на напрежение вън и на територията на страната и планирането на превантивните мерки за борба с тероризма би било по-ползотворно.
-Вътрешни причини.
В съвременното обществен-политическо състояние на страната ни сериозно се усеща съществуването на "антагонистични противоречия"6 на различни равнища.
На равнище -официална власт, такива противоречия има: между политическите сили и организации,чието против-опоставяне е доста остро и често се използват задкулисни ходове, провокации, манипулиране на общественото съзн-ание, между държавните и икономическите структури и групировки, имащи противоположни интереси и солидни средства за противопоставяне.
На равнище - общество и обществено мнение -съществува недоволство от ниския социален статус; задълбочаване на социалното неравенство; утвърждаването на протекционизма и социалната защитеност като задължителни за индив-идуалната реализация; спад в доверието към управляващите; неодобрение на стратегиите за осъществяване на демократичния преход, в които социалната подкрепа, според населението, е недостатъчна.
Част от причините са наслагвани като политическо поведение от по-старо време. Пример за това е Възродителният процес от 1984-1989 г.
Според Т. Трифонов, възможност за проникване на ислямски фундаментализъм в обществената среда е дало засиленото влияние на ислямския клерикализъм върху българските граждани с турско етническо самосъзнание. По този начин е предизвикано възникване на екстремистки ислямски формирования и обществено-политически конфликти на национално-религиозна основа. Т.е. световната тенденция за затвърждаване на религиозните основания за тероризма, при определени условия, могат да бъдат развити и у нас.
-Външни причини за възможна терористична дейност срещу България.
Използването на подривната дейност за оказване на въздействие с определена насоченост върху вътрешните работи на България, не е отживелица и не е подход, лишен от сериозна полза. След края на Студената война, междудържавните връзки и силата на суверинитета наистина изключиха откритото, непосредствено вмешателство във вътрешнополитическите процеси на държавите. Факт, е обаче, че с пълна сила се използва подривния потенциал на някои разузнавателни системи. Според доц. Туев, терористични актове се използват, от някои разузнавателни системи, като изпитан метод за решаване на разузнавателни задачи от по остри форми. Дори се поддържат специални формирования "нападателни групи", за такива действия зад граница.
Резултатите от работата на нашите котраразузнавателни служби показват, че недоброжелателните действия срещу България от страна на нашите съседи не са престанали. Няма отказ от интересите на съседните ни балкански страни, България да изпитва вътрешно политически затруднения и нестабилност. В подкрепа на това са например данните за турския държавен контрол над действията на десните ислямски екстремистки организации и насочването им срещу нашата страна.7
Сложните процеси на разпадане и образуване на нови държави на балканите, са поредната възможност за възникването на феномени, които и без това непрекъснато красят характеристиките за тези географски ширини. Зараждането и засилването на национализма и шовинистичните тенденции, понякога се проявяват като антибългаризъм.Ролята на предпоставки за остри възд-ействия срещу България, могат да приемат отстояваните външнополитическите позиции на България по сериозни международни конфликти, по които липсва формирано единно световно мнение със силна тежест. Последният пример за това е подкрепата, която оказа България на обединените сили на САЩ и Великобритания във войната срещу Ирак.
-Условия.
Обективно съществуващите блогоприятни условия, за терористични действия срещу България, произтичат от :
- географското положение на страната, което се оценява и използва от международни и национални структури на организираната престъпност обвързваща се все повече с тероризма;
- либералният подход, при регламентиране на визовия режим и условията за пребиваване на чужденци в страната. Така се увеличава потока от лица, които не са граждани на страната, голяма част от които идват от страни, известни с висока честота на терористични действия

4.Цели и задачи на тероризма.
По-голяма час от терористичните организации си поставят следните задачи:

* Постигане на победа във въоръжен конфликт
* Смяна на политическата система на държавата /света/
* Промяна на вътрешната или външна политика на държава /група държави/ - най-често да направи политическия режим по-твърд
* Отмъщение за политическа несправедливост
* Декларират се висши идеали - мир, религия, свобода, равенство, освобождение на отечеството, право на самоопределение и др.

II. Терористични организации. Терористични акции.

1..Видове тероризъм и терористични организации.

1.1. В зависимост от територията на която действа се определя като:
* Вътрешен - на територията на една държава
* Международен - на територията на две или повече страни

1.2. В зависимост от идеологическата насоченост, Идеологическият тероризъм се представлява от ултралевия и ултрадесния тероризъм.
* Ляво екстремистки - стремеж да се разруши капитализма като система , ултралевият от своя страна се подразделя на латино и южноамерикански, европейски и др.
* Десноекстремистки - характеризира се с
1. ярко изразено политическо насилие
2. масовост на жертвите
3. ограничена динамика във времето
4. антисемитизъм и расизъм.

Ултрадесният тероризъм получава най-широко разпростр-анение в Западна Европа и САЩ.

1.3. Религиозно - политически тероризъм :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за противодействие на тероризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.