Системи за противодействие на тероризма


Категория на документа: Други


* Мюсюлманско - сунитски
* Мюсюлманско - шиитски
* Националистическо - религиозен
* Сектантски
* Християнски религиозно- политически
* Еврейски религиозно - политически
От религиозният тероризъм най-опасен е ислямския тероризъм, прилаган от множество организации.

1.4. В зависимост от географските райони и националната принадлежност на членовете на терорист-ичните формирования:
* Арабски
* Фундаменталистки
* Сикхски
* Чеченски
* Палестинския
* Ирландския
* Кюрдския
* Тамилския (Шри Ланка),
Националният тероризъм или също наричан национал-истически тероризъм представлява борба за независимост, стремеж към сепаратизъм, автономия и обособяване на национална държава.

1.5. В зависимост от средата където се извършват терористичните актове:
* Въздушен
* Морски
* Транспортен

1.6. В зависимост от средствата които се използват :
* Ядрен
* Бомбен
* Телефонен
* Информационен и др.8

За по-точно определяне на оперативната дейност, характера на мишените и нивото на въоръжението, оборудването и разузнаването на терористичните групи, в устава на ВС на САЩ те се подразделят на три основни признака, отнасящи се до връзките им с дадена държава. Това са:

* Автономно действащи терористични организации, неподкрепяни от никое правителство;
* Подкрепяни от една или група държави терористични организации;
* Създадени от някоя държава и действащи по заповед на правителството й терористични групи.

2. Структура на терористичната организация.

Набиране на членове.

Структурата е подчинена на висока степен на конспиративност. Членовете им са обединени в малки бойни групи с численост от 2-3 до 5-6 човека. Групите може да са универсални или специализирани в определена дейност.

Големите терористични организации формират по-големи по състав органазационни единици, състоящи се от няколко бойни групи. Някой терористични организации могат да имат и характерната за една военна организация структура. Други имат централизирано или децентр-ализирано ръководство.Членове се търсят в съответната социална среда - предприятия, учебни заведения, общежития, гета, религиозни храмове и други места известни като центрове на идеологически течения.

Набират се изключително млади членове на възраст 22-25 години, а по-някога и по-млади, несемейни.
Обучението се осъществява самостоятелно или организирано.

3. Терористични акции.

Терористичните групировки провеждат акциите след сравнително задълбочена подготовка със стремеж да постигнат максимална внезапност. В теоритични резработки на терористи са формулирани препоръки за провеждане на терористичните операции и те се свеждат до:
* Съставяне на планСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за противодействие на тероризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.