Системи за противодействие на тероризма


Категория на документа: Други


* Определяне на силите и средствата
* Подготовка /включва и разузнаване/
* Изпълнение на акцията
* Анализ на резултатите

Терористичните акции могат да се класифицират на три вида според основната им цел:
* Основни - с цел ликвидиране или отвличане на лица
* Спомагателни - за снабдяване с финансови средства чрез въоражени грабежи, кражби и др.
* За освобождаване на съмишленици от затвори
Често една операция може да има задачи постигането на трите посочени цели.

В тактиката на терористичните групировки се разработват четири типа акции според основния използван тактически способ.
* Взривяване или използване на общоопасни средства
* Засади
* Атакуване /овладяване/ на обект
* Обстрел на обект от дистанция

4.Поведение при сблъсък с органите на сигурността.

Стремежът е да се избегне сблъсък с органите на сигурноста на съответната държава за целта взетите заложници се използват като жив щит. Терористите се стремят да скрият и точното си местоположение в сградата или транспортното средство, като закриват прозорците, поставят на тях заложниците, появяват се с маски или с променена външност и т.н.

ГЛАВА ВТОРА

АНТИТЕРОРИЗЪМ

I.Основи на борбата с тероризма.

1. Сили /организационни структури/ предназначени за противодействие на тероризма.

Законодателството на Република България е определило
МВР, като отговорно за противодействие на тероризма.
Конкретните текстове от закона за МВР се отнасят до задачите и действията на Националната служба "Сигурност", "Борба с организираната престъпност" , " Полиция" , "Жандармерия" и "Специализирания отряд за борба с тероризма".Те имат превантивни, издирвателни, профил-актични, сигнални, методични, координиращи и контролни функции. За подготовката и провеждането на оперативно-бойни действия може да се използват служби с полицейски правомощия.

Освен задължения, произтичащи от националното законодателство, Република България е подписала и ратифицирала редица международни актове, отнасящи се до борбата с тероризма.

Задачите по борбата с тероризма имат и Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Министерство на отбраната.

-Необходимост от специално подготвени части за борба с тероризма.
Поради високата степен на подготовка и мотивация на терористите не е целесъобразно за тяхното неутрализиране да се използват обикновени служители и поделения на МВР или въоръжените сили. На такива хора могат да се противопоставят единствено професионалисти.

В момента Специализираният отряд за борба с тероризма е специализирана служба на МВР за борба с терористични дейстия, за защита на стратегически и особено важни обекти и за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления.
СОБТ има в състава си звено за специални операции, специална подготовка, обслужващи.

Обучението на ръководния и изпълнителски състав е основата на успеха на специалните операции. То се провежда първоначално в сектор "Специална подготовка", а в последствие от сектор "Специални операции". Целта на обучението е да се осъществи адекватно реагиране при всякакви условия на обстановката.

За първоначалното противодействие на терористичен акт, в терористичните поделения на МВР са формирани групи за бързо реагиране и действие.

Другите служби имащи задачи в борбата с тероризма, са формирали подразделения, които противодействат главно със способите, методите и мероприятията на оперативно-издирвателната дейност.

2.Антитерористични операции. същност, съдържание и видове.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Системи за противодействие на тероризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.