Склонност към корупционни действия според пол и възраст


Категория на документа: Други- Резултатът от phi and Cramer's V показва, че тази статистически значима връзка между пол и склонност е сравнително слаба.

Това доказва нашата хипотеза, че склонността към корупционни действия зависи от пола.

Изводи от хипотеза 2

* Има връзка между възрастта и склонността в корупционни практики. Проверката може да се осъществи чрез independent samples t test, т.е. ще сравняваме средната възраст спрямо склонността.

- Както споменахме по-горе за проверката на втората хипотеза ще използваме метода на средните стойности. За тази цел влизаме в analyze - compare means и в прозорчето на зависимите стойности слагаме възрастта, а на независимите променливата sk1. Резултатът е следният:

d2 Вашата възраст в навършени години?
Склонност към корупционни практики
Mean
N
Std. Deviation
1.00 склонни
44.81
65
15.702
2.00 несклонни
51.44
591
17.040
3.00 смесено
47.78
185
16.955
Total
50.12
840
17.038


- От получената таблица се вижда, че има различия в средните стойности. За да проверим да ли разликата е статистически значима ще приложим independent samples t test.

- Според таблицата има статистически значима разлика в средните стойности на възрастта според склонността към корупционни действия. Това означава, че потвърждаваме и втората хипотеза.

5. Заключение.

Като заключение може да определим,че мъжете са склонни към корупционни действия според възрастта. Докато по-малка част от жените са склонни да участват в корупционни действия.

6. Приложение.

1)Recode a8 a17(1=2)(3=4)

2) compute sk1=0.

if(a8=2 and a17=2)sk1=1.

if(a8=4 and a17=4)sk1=2.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Склонност към корупционни действия според пол и възраст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.