Славянска и прабългарска култура


Категория на документа: Други


Българската култура се създава от славяни, прабългари и посрещнатото население.Културата не е самостоятелна.Славянските селища са от землянки и полуземлянки, селището е укрепено.Некрополите са извън селището и са с изгаряния, урните са без украса, откриват се накити, ями с гробове, голямо количество съдове.
Пшеворска к-ра - основно оръдие - наралника, отглеждат зърнени култури,животни, некрополите са далеч от селото, жилищата достигат до 100м2, облицовани с дъски, огнища, пещи- квадратни, кръгли(1.65м)
Киевска к-ра- 3-4в., паметниците заемат голяма част.Селищата са с еднаква топография, малки размери от 0.5-2 дка.Полувкопани жилища - 10-17м2, отопление с пещ, стълб в жилището за основа на покрива, малко открити некрополи.Керамиката се е работила на ръка в домашни условия.
Ранно славянска к-ра - селища от 3-5км.Останки от домашна керамика,дворове за сечене, жилищата са винаги полуземлянки, а те а близо до квадрат, отопление с пещ, подът е трамбована глина, стопанските жилища също са полуземлянки.Основният обред е трупоизгаряне.Керамиката е 90% гърнета.Често са се сменяли селищата, започва изработката на оръжия, накити и др.
Пенковска к-ра - Антите са смесени с др. славянски к-ри и участват в създаването на източни, южни, северни славяни.Заемат малки площи, къщите са на разстояние от 40-50м.Керамиката е добре изпичана с излъскана повърхност.Намерени са много съкровища - оръжия, накити,наушници,мъжки дрехи и др.Развива се черна керамика, открити са 25 пещи, некропол с 200 гроба.Използват се железни наралници,ножици, чукове и др.Появяват се тъкачество, шивачество и др.
Славянската к-ра се появява 7-9в. - жилища полуземлянки, покривите от нетраен материал, подът обмазан с глина, съдовете са големи.Некрополите са по ниските хълмове, много рядко има в тях оръжие.Развива се животновъдството - коне, птици, свиня.Развит лов и риболов.
Прабългарска култура - Станчо Въклинов, Рашо Рашев.Д.Овчаров.
Прабългари отличава българите(синоним на българите), смятани са за иранци, хуно-българи, тюрко-българи.Предшествениците на прабългарите заемат частите на Азия, занимават се със скотовъдство, родствени с Алани и Аси.
Тащътска к-ра - близка до прабългарската на нашите земи,религията изкуството,погребалните обичаи,керамика.През 1в.пр.н.е. хуните са победени от китайците.
Погребалната находка от Мала Перисчепина - съкровище от златни и сребърни предмети,най-великолепната находка в Европа(25кг златни и 50кг сребърни предмети) 19в.Вернер изследва находките.Според него съкровището е на Кубрат и номадските народи.1912 е открит гроб от великото преселение на народите.Открити са много материали от степни народи с висока култура.Возенското съкровище - Всички материали са от 7в.Находките са - юзди, стремена, колани, апликации, сребърен орел, стрели.Сребърния орел е кух, изображение на лъв( най-ценните находки) и др.Монетите се датират в средата на 7в. , а Аспарух умира в края на 7в.Руските учени не оспорват, че това е гроба на Аспарух.На търг в New York е представен златен солид на Аспарух на надписа пишело: Кан Аспару
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Славянска и прабългарска култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.