Сливенско-Котленския край през Възраждането


Категория на документа: Други


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Факултет "Информатика"
Специалност "Статистика"

К У Р С О В А Р А Б О Т А
по история на икономиката на тема:

СЛИВЕНСКО-КОТЛЕНСКИЯ КРАЙ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО

Изготвила:
Спец. СИ

Проверил: Доц. д-р Иван Русев


Дата:16.05.2013г

Съдържание на темата:

I. Българското Възраждане..............................................................3
II. Сливенско-Котленския край - обичаи и занаяти... 4
III. Манифактура и Търговия... 9
IV. Лихварски и акционерни кредитни дружества ................................12
V. Култура и забележителностти... 14
VI. Използвана литература..........................................................................23

I.Българското Възраждане

Последните две столетия от османската владичество по българските земи се означават като самостоятелна епоха под името Българско възраждане. Съдържанието на българското възраждане са трите големи движения на българите през тази епоха-движение за модерна българска епоха и културно движение за национална българска църква и движение за национално освобождение. Новите тенденции намират израз в разрастването на производството и търговията, в появата на нови социални групи и прослойки,в културно-просветната обнова на българското общество и в утвърждаването на българско-национално самосъзнание.

През епохата на Възраждането, Сливенско - Котленския балкански район се утвърждава като един от най - развитите в стопанско отношение район в българските земи. Започва интензивно стопанско развитие - изграждат се и се налагат нови форми на капиталистическо производство и търговия ,оформя се свободния български пазар,консолидира се буржоазията. Връзката с пазара тласка българското село към търговско земеделие и търговското животновъдство, към производство на стокова продукция. Именно тогава се засилва процесът на специализиране и райониране на селскостопанското производство. Обособяват се райони, профилирани в производството на определени земеделски култури съобразно местните климатични и почвени условия. Едрото земевладение и едрото скотовъдство комбинирани със селската промишленост , с лихварството и търговията стават база за развитието на капитализма в българското село. Новите капиталистически тенденции през Възраждането още по силно се развиват в сферата на градското стопанство - занаяти, манифактурно производство и фабрична промишленост.

Еснафските организации в Сливен са сдружения не само на занаятчии, но и на търговци. най - богатите еснафи били абаджийският, пушкарският, месарският, кожарският и балканският. Всеки един оформил се и утвърдил се занаят бил организиран в свой еснаф. Всяка година майсторите от даден еснаф избирали свой устабашия (първомайстор), негов помощник - чаушин, и еснафски съвет от 4 члена. Всеки еснаф имал своя каса, която се пълнела от редовните месечни вноски на майстори и калфи и от глоби за нарушения. С тези пари даденият еснаф купувал имоти, закупувал общо суровина за занаята,стоял и подпомагал църкви, училища, чешми и др.
II. Сливенско-Котленския край - обичаи и занаяти

Истински художествен и занаятчийски разцвет килимарството в Котел достига през Възраждането. Няколко столетия използвайки своето творчество и фантазия, взаимствайки различни фигури от тъканите и вещите, които се носят в селището или е видяла като е ходила на хаджилък,котленката пречупва през своя поглед.Така постепенно килимо-тъкачеството прераства в ярко изразен художествен занаят и Котел се превръща в килимарско средище. Благодарение на утвърдилите се през годините традиции в тъкането на килими, се създава и се налага и котленската килимарска школа като резултат от упорития труд на много поколения. При изработката на килимите се работи основно с овча вълна . Килимът се тъче на отвесен стан, като съществува голямо разнообразие в шарките.Характерни фигури за котленския килим са геометричните, които постепенно се усъвършенстват. Появяват се стилизирани клончета, цветчета, човешки фигури.В края на ХІХ в. притежателят на придворна килимарска фабрика Христо Балабанов въвежда производството на персийски килими. От тях се взаимстват и модели.Така се появяват нехарактерни за котленския килим фигури - рози, лилии, малинки, капинки и пр. Килимарски центрове има и в Котел, Самоков иПанагюрище.

Тъкачество

Тъкачеството се практикува в България още от древността. На домашния стан се изработват дрехи (ризи, забрадки, пояси, престилки), черги, шарени килими, губери, одеала, торби, кърпи, покривки, завеси. Орнаментите са геометрични, растителни и животински, обагрени в различни тонове. Материалите, които се използват са вълна, памук, лен, коприна, козина.

Тепавичарство

Тепавичарството е много стар занаят, при който се използват т. нар. тепавици за въздействие върху вълнени платове (гайтани, шаяци, пояси), за да са по-здрави и по-плътни. Тепавиците се задвижват от водно колело (долап), което се задвижва от силата на водата. Тя трябва да е чиста, бързотечаща, поради което повечето тепавици са в близост до планински реки.

Абаджийство
Друг старинен занаят е Абаджийството,който през втората половина на XIX век се обособява като самостоятелна професия. Абаджийството се състои изработване на дебел груб вълнен плат, свързан с производството на мъжки дрехи (аби, шаяци). Абаджийски инструменти са ножици, аршини, напръстници, ютии, гайтани. Добре е развит сред българското население през XVIII и XIX в., когато е бил и основен поминък на много хора в различни краища на България. Изнасяли са се вълнени платове за Османската империя, Румъния и други развити държави. Първоначално вълната не се е оцветявала, но постепенно червеното, зеленото и жълтото са били сред основните цветове. Във връзка с абаджийството в Жеравна се развива и занаятът бояджийство, който се насочва към нуждите на пазара.Известно е, че с бояджийството се занимавали двамата братя Христо и Стефан Велчеви, по същото време, когато техният трети брат Въльо е бил търговец абаджия в Кара су в Добруджа.

Винарство и лозарство
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сливенско-Котленския край през Възраждането 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.