Социалните факти и формиране на обществено мнение


Категория на документа: Други


И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А
Факултет "Стопански"
Специалност "Икономика на търговията"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

по социология на тема :

"СОЦИАЛНИТЕ ФАКТИ И ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ"

Д О К Л А Д
за извършената теренна работа по
емпирично социологическо изследване във Варна

РАЗРАБОТИЛИ : РЪКОВОДИТЕЛ :

Екип 4 , в състав : гл.ас. Илко Тодоров

1. Ивета Александрова Димитрова Оценка за :

ф. № 1112 - терен ..........
2. Йорданна Миткова Железчева - анализ ...........
ф. № 1109 - премии ...........

срочност ..........

стандарт ..........

подбор ............
І курс, група 42

ОБЩО - ..................

Варна, март - април 2012 година

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

ВЪВЕДЕНИЕ 3 стр.

РАЗДЕЛ І
1.1. "Изследователска ситуация -
работа с изследваните лица " 5 стр.

1.1.1. Отчет на Ивета Димитрова 5 стр.

1.1.2. Отчет на Йорданна Железчева 8 стр.

1.2. Изводи от изследването 11 стр.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 13 стр.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социалните факти и формиране на обществено мнение 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.