Социалните мрежи


Категория на документа: Други


РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ"

КАТЕДРА "МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ"

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА:

"СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ"

Изготвил: Проверил:

Русе
ноември, 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Резюме на български език. стр. 3

2. Увод: Социалните мрежи като елемент на

социалния капитал. стр. 3

3. Историческо развитие на социалните мрежи. стр. 3

3.1. Възникване на социалните мрежи. стр. 4

3.2. Етапи в развитието на социалните мрежи. стр. 4

4. Характеристика, концепции и параметри на

социалните мрежи. стр. 5

4.1. Характеристика на социалните мрежи. стр. 5

4.2. Концепции за социалните мрежи от гледна

точка на икономическата социология. стр. 5

4.3. Предпоставки за изграждането на социални

мрежи. стр. 6

4.4. Параметри на конфигурацията на социалните

мрежи. стр. 6

5. Съвременните социални мрежи в Интернет. стр. 7
5.1. Характеристика. стр. 7Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социалните мрежи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.