Социологически анализ


Категория на документа: Други


 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Стопански факултет

КУРСОВА РАБОТА

по

Икономическа социология

на тема:

Социологически анализ

Разработила: Богдана Маринова Велчева
Фак.№ 6319, спец.:"Икономика на търговията", гр.25,

Варна 2001

Задача 1. Анализ на статия: "Първа стъпка към електронно разплащане чрез GSM"

С развитието на научно-техническия прогрес, появата на новите техники и технологии човек започва да става все по зависим от тях. Те непрекъснато го съпътстват в неговото ежедневие. С навлизането в новото хилядолетие все по-голяма роля започват да играят комуникациите. Невъзможно е развитието на света без тях.

С развитието на обществото все по-голяма е необходимостта от GSM апаратите не само за осъществяване на бизнес-сделки, но те са необходими и в ежедневието на хората. С нарастване на потребностите им започва по-чувствително да се усеща нуждата от все по-нови и допълнителни подобрения на мобилните апарати за облекчаване на тяхната дейност.

Именно поради това "МобилТел" АД осъществява проучване, с което отговаря на новите потребности на своите клиенти. Задачата, която си поставя е да осъществи електронно разплащане чрез GSM апаратите, без да се попълват формуляри и да се ходи до бизнес-центъра.

В сремежа си "МобилТел" АД да се отзове на новите изисквания възникват сложни социални процеси, в които вземат участие двете основни страни - "МобилТел" АД и неговите абонати. Това ни дава възможност да анализираме тези социални процеси като проследим връзката "потребност - интерес - цели - дейности - отношение".

В конкретната статия двете страни имат определени потребности. Потребността на абонатите се изразява в необходимостта от използване на допълнителни услуги, което ще доведе до по-рационално използване на тяхното време, както и възможност за по-голям избор между функциите, които предлагат GSM апаратите. Абонатите имат интерес от тази допълнителна услуга, защото по този начин те ще могат да извършват електронно разплащане чрез личния си GSM апарат, без да ходят до съответния бизнес център. Този интерес е продиктуван и от стремежа за по-удобен и лесен начин за осъществяване на своите комуникации. "Мобил Тел" ад изпитва потребност, която намира израз в отговаряне на все по-големите нужди на своите абонати и интерес да осъществи допълнителните услуги, които изискват те. Чрез осъществяването на подобрения в апаратите на едно по-високо ниво "Мобил Тел" АД ще оправдае очакванията на своите клиенти и ще поддържа своя имидж и престиж. За да отговори на потребностите на клиентите си "Мобил Тел" АД си поставя и определени цели. Целта на "Мобил Тел" е чрез своя професионализъм да осъществи новости в апаратите, за да привлече нови клиенти. А с привличането им ще осъществи и своите по-висши цели, които са свързани с заемането на една по-предна позиция пред своите конкуренти. Но освен това "Мобил Тел" АД цели и да запази старите си клиенти, които му имат доверие, за да искат използването и на допълнителни услуги. Целта на абонатите се изразява в изпитване на едно удовлетворение от създадената мобилна комфортност. Двете страни извършват конкретни действия. Абонатите предприемат действия, които ще им позволят да използват новите подобрения. Те се стремят към тях чрез въздействието, което осъществяват върху "Мобил Тел" АД като негови клиенти. Дейността на "Мобил Тел" АД от една страна е свързана с конкретните подобрения на мобилните апарати, а от друга с целенасочено въздействие върху своите клиенти. Конкретните действия, които предприема "Мобил Тел" АД са: разработване абонамент по телефона, за попълване на фактури, без да се ходи до съответния бизнес център; пращане на съобщения към друг GSM апарат, без да си абонат на "Мобил Тел" АД; достъп до интернет; възможност за плащане чрез GSM апаратите по безкасов начин. Освен това "Мобил Тел" АД дава възможност да се използват и SMS съобщения, които са на достъпна цена. В статията са посочени и допълнителни услуги, които "Мобил Тел" АД ще предложи в по-късен етап, с което цели да заинтригува своите клиенти и да привлече нови, които не са още негови абонати. В резултат, на което ще реализира и своите скрити интереси, свързани с получаване на максимална изгода от направените подобрения. В основата на създадените отношения стоят материалните интереси, защото се осъществява непосредствен контакт между "Мобил Тел" АД и неговите клиенти. В резултат на взаимодействието помежду си се създават нови подобрения в GSM апаратите, които са полезни за обществото като цяло.

Интересите и целите на двете страни водят до създаване на все по-нови подобрения в GSM апаратите, което ще даде една по-голяма възможност на обществото през новото хилядолетие непрекъснато да се развива.

Задача 2. Трудов статус

Живеят
Трудов статус

Работници
Служащи
Предприемачи
Неработещи
Под върха, но и над средата
2
4
17
3
Около средата
29
43
39Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социологически анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.