Социологическо изследване


Категория на документа: Други


отношение на изследваните лица към социалните факти"
1.1.3
Име: Детелин Грудев
Възраст : 47 г.
Образование : Висше
Трудов статус: главен механик на кораб
Местоживеене: район Одесос

Детелин Грудев беше първото лице, което интервюирах. Не се чувствах притеснена, защото той е бащата на моя приятел. . Още не бях наясно как протича едно интервю , но всичко мина много добре и резултатите бяха по-добри от моите очаквания,защото бях освободена и по - спокойна. Той е с висше образование . Завършил е ВМУ "Никола Вапцаров". В момента работи като корабен механик. Живее във Варна над 20 години със семейството си. Детелин е сериозен мъж на когото мога да разчитам и който се съгласи до отдели нужното време за провеждане на интервюто. Атмосферата на разговора беше приятна и свързана с много и приятни емоции. Той беше много лесен човек за интервюиране и също така показа сериозно отношение към нашата съвместна работа.

Идеята за неговото интервю,е че е пътувал мнного,запознавал се е с много култури и исках да разбера вижданията му за случващото се в града и как оценява развитието му. Детелин се оценява като "човек, който следи само най-важното в града" , което е характерно за повечето хора. На въпроса от къде научава за събитията , той отговори, че следи варненските радиа и варненските вестници , което означава, че той се интересува от мнението на хората, живеещи в този град и които могат да преценят ситуацията във Варна най-добре, За да бъде едно събитие важно за Детелин, трябва "да решава важни проблеми на хората . Това означава, че той е хуманист и го е грижа за проблемите на останалите, желае тяхното положение да се подобри .

Неговото лично събитие за миналата година е влизането в действие завода за преработка на твърди битови отпадъци. Той сподели : "България има сериозен проблем с битовите отпадъци, затова е добре да се строят заводи , които да ги обработват без да замърсяват околната среда.

Информацията от респондента е достоверна и добре аргументирана от негова страна и според мен това го прави едно компетентно лице за извършения процес на работа.

/ Радина Русева/
1.1 "Изследователска ситуация -

отношение на изследваните лица към социалните факти"
1.1.4
Име: Драгомира Грудева
Възраст : 41 г.
Образование : Висше
Трудов статус: работи - счетоводител
Местоживеене: район Одесос

Драгомира Грудева, живее по рождение в град Варна. Завършила е Варенски Икономически университет със специалност Счетоводство. В момента се занимава със същото . Тя е майката на приятеля ми, изключително интелигентна и отговорна млада жена. Не беше трудно да я убедим да ни даде интервюто. Усмихната и жизнерадостна, тя ни съдейства за изследването. Атмосферата на разговора беше много приятна и спокойна. Бяхме заедно на почивка . Отидохме на разходка заедно с нея. Открихме едно прекрасно място , седнахме на една пейка и започнах да я интервюирам.
Тя научава за събитията от варненските телевизии и националните медии, които са най-масовите информатори и е нормално да е така. За мен нейната позиция да научава за събитията от тези източници , които е посочила е съвсем нормално , защото тя се интересува за собствения си град , но все пак следи и събитията случващи се в страната Тя е на мнение, че едно събитие е значимо, когато решава важни проблеми на хората, не беше учудващо за мен, съдейки по топлия и прием и съдействие. С интерес следеше въпросите и ми отговаряше, беше добре информирана и отговорите и бяха ясни и добре оформени, което ми позволи по-добре да видя нейната гледна точка. Смята че, социалните събитията за Варна като важни за самите нея са тези които трябва да има обезателно някакъв резултат и да решават важни проблеми на хората . Интервюто й подейства стимулиращо и сама прояви желание да получава повече информация за случващото се около нея, както и пожела пак да бъде поканена при бъдещи подобни проучвания. Като най-важно събитие тя оцени събитие номер 5. За нея здравеопазването е един от най - важните фактори за една държава, а в България то не е на достатъчно високо ниво. Всяка нова клиника ще бъде в полза на гражданите , и на варненци .

Информацията , която получих от даденото лице и неговите ясно аргументирани отговори ми дават основание да го смятам за компетентно по дадената задача.

/ Радина Русева/

1.1 "Изследователска ситуация -

отношение на изследваните лица към социалните факти"
1.1.5
Име: Валентина Владова
Възраст : 53 г.
Образование : Висше
Трудов статус: работи - учител по български език
Местоживеене: район Почивка

Валентина Владова - това е учителката ми по български език и литература от Варненска търговска гимназия.Беше любимия ми учител. Именно затова реших , че тя ще е много подходяща за нашето изследване. Използваше подходящи образователни стратегии, методи и техники, които правеха часовете интересни, вълнуващи и с наслада слушахме как преподаваше уроците. Тя е страхотен оратор. Има няколко висши образования. Проведохме интервюто в бившето ми училище, за което се бях затъжила и което ми навява само хубави спомени и емоции. Чувствахме се комфортно.

Искаше да изградим ценностните си ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност, да можем да се съобразяваме с личностните и ценностните различия мужду хората, които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество. Отговаряше искрено на въпросите ми. Общителна личност е и редовно следи различните видове медии, от които се информира. Също така се вслушва и в мнението на хората около нея.

Спря се на събитието свързано с кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата през 2019 година. Мисли , че издигането на Варна за европейска столица е голям напредък за самия град и това я кара да се чувства горда .От друга страна сподели, че това събитие може да е много полезно, защото е вероятно да донесе сериозни девиденти от финансова гледна точка.

Г-жа Владова отговаряше убедително, без да се замисля много, което подсказваше за искреност в отговорите, както и за богата информация, която притежава за събитията в града. За нея най-добре развити бяха областите свързани с образование и култура. Те бяха и най-важни за нея от гледна точка развитие на обществото и града.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социологическо изследване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.