Социологическо изследване


Категория на документа: ДругиБеше истинско удоволствие да разговарям с нея, много приятна и компетентна личност. Тя самата е много лъчезарна и има много положително излъчване и лесно може да впечатли хората.

/Радина Русева/

1.1 "Изследователска ситуация -

отношение на изследваните лица към социалните факти"
1.1.6
Име: Николай Бояджиев
Възраст : 58 г.
Образование : Висше
Трудов статус: работи - учител
Местоживеене: район Владислав Варненчик

Николай Бояджиев - по професия учител. Преподава предмета Свят и личост и история. Решихме да интервюираме г-н Бояджиев , защото е контактна личност, която винаги следи новото за града. Интервюираното лице има разностранни интереси, любопитен е, свободомислещ човек, който следи само най-важното за града, което го засяга пряко. Веднага прие да се включи в анкетата. Подкрепи провеждането на подобен тип интервю, защото според него това е един добър начин за събиране на данни на общественото мнение тък като съвременното общество предлага толкова богати възможности за осъществяване на масови комуникации. Атмосферата на разговора беше приятна, създавайки необходимите условия за осъществяването на ефективен контакт и разговор между респондента и интервюиращия.

Отношението му към подобен тип анкети е положително, събитията бяха интересни за него,като по-важни той отчете тези на образователно ниво. Самият той се опитва винаги да е в центъра на събитията , лично негови думи. Той се интересува всеки ден какво се случва във Варна и какво ще се случва за напред. Той черпи своята информация от националните медии и хората с които общува. Неговата мисъл относно това , което трябва да е налице за едно социално събитие да е важно за града , да спомага за разрешаването на важни проблеми на хората.

Респондентът показа своята сила на характера ,с добре аргументирани отговори,заинтересованост от фактите и събитията и позицията,която той заема в обществото и това ми дава основание да го мисля за компетентна фигура.

В крайна сметка г- н Бояджиев се оказа един доста сполучлив респондент, който има ясна позиция в общество и държи на своята позиция и мнение.

Той иска събитията във Варна да има следния резултат , да сплотява хората да ги прави общност.

/Теодор Узунов/

Изводи от изследването

Събитията оказват голямо влияние върху обществения живот, в тях се преплитат различни интереси и идеи на хората. Всеки човек се включва в социалните дейности посредством ролята, която избира да заема в тях. В зависимост от степента на своето участие и принос в социалните дейности или от влиянието, което събитието оказва в неговия живот, човек определя неговата значимост. Така придадената значимост обаче се съотнася към сферата от живота, към която принадлежи събитието. Следователно е нормално ако човек оцени високо даден факт, макар и на принципа на заложения в него символизъм, да оцени по същия начин и областта, в която се развива той.

Хората обаче са различни, защото всеки притежава индивидуални характеристики, които го отличават от останалите хора. Затова за един едно събитие е важно, за друг друго, всеки вижда символа в едно събитие по различен начин. Вътрешното усещане на хората за едно събитие е продиктувано от неговия интерес за товасъбитие.

Според изчисленията от нашето социологическо проучване , анкетираните хора поставят на 1во и 2ро място с равен брой гласове (по 2 гласа) - събитие номер 3 - Издигната е официално кандидатурата на Варна за Европейска столица на културата през 2019 година. И събитие номер 5 - Четири модернизирани високотехнологични клиники се откриха в болница "Света Марина".

На трето и четвърто място отново с равен брой гласове (по 1 глас) стоят събитие №1 - Влезе в действие заводът за преработка на твърди битови отпадъци край Варна и събитие №8 - Завърши строителството на новата триетажна училищна сграда НУ "Васил Левски" в район Аспарухово.На 3то и 4то място отново с равен брой гласове (по 1 глас) стоят събитие номер 1 - Влезе в действие заводът за преработка на твърди битови отпадъци край Варна. И събитие номер 8 - Завърши строителството на новата триетажна училищна сграда наНУ "Васил Левски" в район Аспарухово.

Останалите събития не получиха нито един глас от нашите анкетирани, но това не означава, че те са по-маловажни от останалите. Щом са попаднали сред финалните осем значи наистина има защо да са там.

И този въпрос няма една гледна точка. С част от събитията хората се запознаха за първи път при представяне на анкетните карти, но те получиха доста висока оценка, а друга част получиха повече по-високо класиране точно заради познаването на събитието. Но като цяло значимостта на събитието се формира от заложеният символ, тъй като не е важно за анкетирания дали е чувал за събитието преди това, ако то наистина е значимо за него и вземе вниманието му в самото начало.

Интервюираните са избрали тези събития, защото в най-голяма степен влияят на техния и на обществения живот. Тези събития също така са избрани, защото съвпадат с критерия на респондентите за това какво трябва да е налице, за да бъде едно събитие отчетено като важно за тях. Всички избрани събития решават важни проблеми на хора и също така помагат за развитието на града.

Когато сравняваме с цялостната извадка виждаме, че по-важните събития са същите типологични групи като важните събития на нашите респонденти.

Заключение

Като цяло това социологическо изследване ни беше много интересно и най - вече полезно, защото ни помогна да работим в екип и да общуваме с различни по възраст и интереси хора. Наистина много се забавлявахме, макар че в началото ни беше малко трудно и притеснено, защото за първи път правим нещо такова, но с малко усилия успяхме.

Това социологическо проучване ни помогна да разберем, че общуването с хората е определящо. Именно нашият подход е от значение дали отговорите на нашите събеседници ще ни задоволят. Можем да кажем също, че изключително важно е нашето отношение към интервюираните и благоразположението към тях. Важно е интервюиращите да отправят своите въпроси ясно и конкретно.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социологическо изследване 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.