Социологическо проучване: фокус група и дълбочинни интервюта


Категория на документа: Други


Д О К Л А Д
На тема:
Употреба и злоупотреба с алкохол. Предпоставки за възникване на алкохолна зависимост.

Работен план:
1. Програма на социологическото изследване..........................................2
1.1. Въведение....................................................................................2
1.2. Обосноваване на проблема...............................................................2
2. Цел на изследването.......................................................................2
3. Обект и предмет на изследването......................................................3
4. Хипотези на изследването...............................................................3
5. Резултати от социологическото изследване..........................................4
6. Заключение.................................................................................7
7. Приложение.................................................................................8

1. Програма на социологическото изследване
1.1. Въведение

Още от зората на цивилизацията, употребата на алкохолни напитки присъства в традициите и културата, в бита и дори религията. В съвременна България, алкохолът има различни употреби и значения - от символичното допълнение към семейната трапеза до значимата роля, която играе по време на празниците и ритуалите, бележещи значими житейски преходи.

Алкохолът е психоактивно вещество, което предизвиква развитието на толеранс, както и на силна психическа и физическа зависимост. Повишаването на толеранса (бързо привикване на организма към все по-високи дози алкохол с цел постигането на един и същ ефект) е един от симптомите за развитието на зависимост.

1.2. Обосноваване на проблема

В България най-разпространеното легално психоактивно вещество е алкохолът (етилов алкохол, етанол). Той е активната съставка в множество алкохолни напитки - бира и вино, спиртни напитки с концентриран алкохол, също така и в смесени напитки (например коктейли). Етанолът/етиловият алкохол (C2H5OH) е клас от тези компоненти и е основна психоактивна съставка на алкохолната напитка.
Дългосрочната и прекомерната употреба на алкохол може да доведе до развитието на толеранс, физическа и психическа зависимост.

Между физическата и психическата зависимост съществува разлика. При наличието на физическа зависимост се появява абстинентен синдром. Това означава, че тялото протестира при спиране на употребата на алкохол и се проявяват симптоми като треперене, потене, тревожност, безсъние. Психическата зависимост се проявява чрез почти непреодолима нужда от употреба на алкохол и невъзможност употребяващият да се почувства добре без да е пил. При някои хора абстинентните симптоми почти липсват или са слабо изразени, но въпреки това зависимостта е налице.

2. Цел на изследването
Целта на настоящото изследване е да узнаем дали хората на възраст между 18 - 50 години са запознати с правилната и прекомерната употреба на алкохол, както и какви са предпоставките за възникване на алкохолна зависимост.

3. Обект и предмет на изследването

Обекта на представеното социологическо изследване е общност от хора във възрастов интервал 18-50 години, избрани напълно случайно и дали съгласието си да участват анонимно в даденото социологическото проучване .

Предмет на предстоящото изследване са:

> До колко респондентите са запознати с предпоставките за възникване на алкохолна зависимост
> Кои са признаците, показващи алкохолна зависимост
> Разпознават ли телесните симптоми на абстиненция при алкохол
> Разпознават ли психияните симптоми на абстиненция при алкохола
> Запознати ли са с това, до какви усложнения води алкохолната зависимост

4. Хипотези на изследването

В рамките на целта на изследването могат да се формулират следните хипотези:
Хипотеза 1: Изследваните лица са добре запознати с прекомерната употреба и със злоупотребата на алкохол. Те са добре запознати и с признаците, показващи алкохолна зависимост и разпознават симптомите на психическа и физическа зависимост на алкохола
Хипотеза 2: Запитаните респонденти са от части запознати с прекомерната употреба и със злоупотребата на алкохол. Разпознават част от признаците, показващи алкохолна зависимост и симптомите на психическа и физическа зависимост на алкохола
Хипотеза 3: Анкетираните не са запознати с прекомерната употреба и със злоупотребата на алкохол. Те не разпознават признаците, показващи алкохолна зависимост и симптомите на психическа и физическа зависимост на алкохолна
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социологическо проучване: фокус група и дълбочинни интервюта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.