Социологическо проучване в областта на ипотечните кредити


Категория на документа: Други
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО
СТОПАНСТВО
Факултет: Отрасловоикономически
Специалност: Икономика на Индустрията

ЕСИ на тема:
Социологическо Проучване в Областта на
Ипотечните Кредити

Изготвили:

София

Съдържание

Страница:

1. Обосновка на необходимостта от изследване на причините 3
2. Предмет 3
3. Обект на изследване 3
4. Цели и задачи 3
5. Основни понятия 3
6. Теоритичен модел

А) Въведение 4

Б) Видове Ипотечни Кредити 6

В) Необходими Документи за Получаване на Ипотечен Кредит 7

Г). Как се взима решение за теглене на кредит 9

Д). Финансов Отчет на България за 2007 година 10

Е). Статистики 10

Ж).Отражение на Ипотечната Криза в САЩ 14

З). Ипотечната Криза в Европа 15

7. Хипотези 15

8. Библиография 16

9. Анкетна карта 17

1. Обосновка на необходимостта от изследване на причините:

През последните няколко години в България търсенето и предлагането на ипотечни кредити се е увеличило. Всекидневно всеки един от нас се сблъсква с множество реклами било то по телевизия, радио, вестници или на улицата за банки, които дават ипотечни кредити с все по-дълъг срок на изплащане и все по-ниски лихви. Ние подкрепяме този вид дейност, тъй като кредитополучателят е притиснат от банката и по този начин е стимулиран да работи и върне своя заем, в противен случай неговият имот става притежание на банката. Проблемът на нашето ЕСИ (ипотечния кредит) е свързан с актуалната ситуация в България. Социологически е, тъй като кредит могат да вземат само пълнолетните граждани, а нашата цел е да направим техен профил и разберем какъв тип хора се обръщат към банките за заем срещу ипотека.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социологическо проучване в областта на ипотечните кредити 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.