Социологическо проучване във Варна


Категория на документа: Други


ВЪВЕДЕНИЕ

Обществените науки имат най-общо за обект на изследване човешките отношения и създадения от човека социален свят. Това което ги отличава е предмета на техните изследвания. Всяка от тях се занимава с анализа на определен аспект на обществената действителност.

Социологията има общи полета на изследване с всички обществени науки. Но за разлика от тях тя разглежда обществото като единство на всички компоненти от които то е съставено. Тя не се задълбочава в детайлите на политиката, икономиката, не навлиза във духовния свят на индивида и т.н. Всеки от тези детайли на обществената система се разглежда единствено от гледна точка на тяхната връзка с обществото. Социологията има за предмет също и социални факти и явления, които възникват като резултат от взаимодействието между компонентите на обществената система.

Днес социологията е система от социологически теории.

Общата социологическа теория има за предмет на изследване същността и структурата на обществото.

Частните социологически теории имат за обект на изследване отделни елементи на обществото. Това могат да бъдат обединения о хора изградени върху основата на различни сфери на общественото производство.

Емпиричните социологически изследвания имат за предмет събирането, обработката и анализа на информация за различни социални явления и процеси, като конкретни социални факти.

Многообразието от социологически теории отразява сложността на обществената действителност, както и възможността да съществуват различни подходи към нейното изследване.

Социологията има предмет на изследване обществото, което е по-важно от индивида, защото то определя неговата съдба и насоки на развитие. При това обществото е цялостна система която не може да се определи посредством анализа на нейните части /хората/, защото функционира и се развива по собствени закони. Тя изучава поведението на хората в тяхното непосредствено междуличностно и междугрупово взаимодействие. Основен предмет на изследване е поведението на индивидите, техните постъпки, мотиви, определящите взаимодействия между хората, които оказват влияние върху стабилността на обществото или върху протичащите в него промени.

Социологията е наука, която изучава най-общо казано обществото. Тя изследва причинно-следствените връзки между различните социални факти, хората, мненията и позициите им, както и групите, от които те са част.

Субект на общественото мнение са групи хора, ангажирани за тази роля. Тук винаги присъстват поне два типа хора - оценяващи и коментиращи.

Фактори, предпоставки и условия за общественото мнение:

* Интересите и ценностите на участниците в допитването

* Условията за свобода на изказваното мнение и оценки

* Атмосферата в социалната среда

* Характера на зададения въпрос

* Начина на поставяне на въпроса

* Манипулацията на мнението

Подбора на участниците направихме по следните критерии:
* Условията за възраст, пол и местожителство за последните 5 год. - гр.Варна;
* Информираност;
* Професия, интереси и начин на живот;

В нашето изследване, на тема "СОЦИАЛНИТЕ ФАКТИ И ФОРМИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ", се включиха 8 човека. При избора си спазихме предварително зададеното условие за пола и възрастта на участниците. Като от тези 8 човека, съответно има 4 жени и 4 мъже, представители на различни възрастови групи. Избрахме хора с различен социален статус, различни професии и интереси, за да може възможно най-точно да представим общественото мнение. Участниците в изследването са добре информирани, следят новините и актуалните събития както свързаните с града, така и тези от национално значение.

Разпределението на хората между екипа ни е съответно 3-3-2. Участниците са наши познати, което улесни контактите ни с тях. По време на самите интервюта всеки от тях се отнесе сериозно и отговорно към изследването. Отговориха на въпросите и обясниха мотивите си при избор на отговор, изказаха мнението си.

ОТЧЕТ НА

В разработването на нашата курсова работа аз поех ангажимент да осигуря 3-ма от нашите кореспонденти. Требваше на намеря хора с различна професионална квалификация и възраст, а именно Богдана Бориславова Филева, Борислава Георгиева Кирова и Красимир Илиев Проданов. Те са представителите, с които осъществих контакт и откликнаха сериозно на моите запитвания.

Богдана Бориславова Филева е представителка от последната възрастова група (от 65г. до 75г.). В момента тя е пенсионерка и е на 69г. Преди да се пенсионира е била учителка в математическа гимназия и има завършени 3 висши образования като едното от тях е за инженерна специалност. Още в първия момент, в който се свързах с нея за този проект тя откликна с голяма радост на моето желание да я включа в него. Дори прояви засилен интерес, защото следи всеки ден събитията във Варна. Самото интервю премина гладко и нямаше спънки. Отговаряше точно на зададените от мен въпроси без да се поколебава. За въпросите изискващи свободен отговор беше изключително изчерпателна, но в анкетните листи съм записала това, което тя сметна за най-важно. Аргументираше се ясно и даваше примери от живота си като студентка и учителка. Беше ми много приятно да контактувам с нея, а по начина по който контактуваше с мен си личеше, че и на нея й беше приятно да проведем това интервю заедно.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социологическо проучване във Варна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.