Социологическо проучване във Варна


Категория на документа: Други


Другата дама с която си общувах по време на този етап от проекта беше Борислава Георгиева Кирова. Тя е представител на втората възрастова група (от 36г. до 50г.) и е на 44г. В момента работи като проектант в магазин за мебели. Има завършено висше образование. Свързах се с нея, защото разбрах, че е изключително сериозна жена и с радост ще отговори за молбата ми да се включи в проекта. Интервюто премина без никакви спънки. При нея имаше малко затруднение в избора на най-важните събития, защото за нея всяко едно имаше значение за определен група хора и всички бяха важни за родния й град. След разисквания по самите събития и обясненията ми относно тях тя взе решението си. За нея бе важно събитието да създава условия за развитието на града. Също така се съгласи за по нататъшно участие (ако това се наложи) с усмивка на лице.

Третият човек, с когото трябваше да контактувам беше Красимир Илиев Проданов. Той също е представител на втората възрастова група (от 36г. до 50г.) и е на 40г. В момента работи в Министерството на труда и социалната политика. Контакта си с него осъществих чрез неговата дъщеря, която ми е дългогодишна приятелка. Той също подходи с интерес към интервюто, макар и значително по-малък от този на другите две участнички, с които контактувах. Той сподели, че следи всеки ден събитията във Варна и каза, че за него е важно събитието на месеца да сплотява хората и да ги прави общност. Самото интервю се осъществи в неговия дом, където бях посрещната с интерес. По време на интервюто нямаше никакви проблеми. Определяше важните за него събития веднага след като ги прочетеше. Отговаряше ми на въпросите без да се замисля и беше изключително откровен. В края на интервюто бе откровен, че в началото е бил песимистично настроен, но след като го интервюирах се съгласи да контактува и за в бъдеще с мен относно проекта.

ОТЧЕТ НА

Интервютата протекоха изцяло според очакванията и изискванията. След екипното разпределение аз трябваше да се срещна с двама от участниците в нашата анкета - Мирослав и Юлиян като и двамата интервюирани от мен са мои лични познати.

Първо се срещнах с Мирослав. Той беше силно заинтригуван от анкетата, тъй като е родом от Варна и се опитва да следи всякаква актуална информация свързана с родния му град. Срещнахме се в дома на Мирослав след работния му ден. Първата част от самото интервю протече изключително бързо, точно и без абсолютни никакви колебания. Когато преминахме към втората част , също от страна на интервюирания да елиминира първите осем събития. Следващият кръг на елиминации също премина без почти никакви колебания и той елиминира четири от останалите осем събития. Когато нещата бяха сведени до избирането на събитието на месеца според нашия участник, Мирослав наистина се чувстваше раздвоен между отсятите от него две събития. В крайна сметка след около 10 минути размисъл и колебания все пак едното надделя и вече имахме крайно решение.

След като приключихме работата по въпросника Мирослав беше силно въодушевен от участието си в подобен вид проучване и заяви готовност да се включи в евентуални бъдещи проучвания свързани с неговия роден край.

Следващият интервюиран от мен беше Юлиян. При него интересът беше не
по-малък, тъй като той работи и живее във Варна през последните единадесет години. Като допълнение към този факт работата му го обвързва още повече със случващото се в града, тъй като той е полицай. Той дори е пряко свързан с едно от събитията случили се през последния месец във Варна - протестът пред варненската община свързан с дупките по улиците. Той заедно с още негови колеги са охранявали протестиращите граждани и следели за спазването на обществения ред.

По време на интервюто с Юлиян, както и при предишното ми интервю, първата част премина без колебание. Когато преминахме към втората част, за голямо мое учудване именно протестът който беше охранявал бе сред елиминираните от него събития в първия кръг. След това без особено големи колебания премина и втория кръг на елиминациите. За разлика от Мирослав обаче, Юлиян имаше фаворит още в самото начало и без никакви колебания определи събитието на месец март според своята преценка.

В края на анкетата той беше въодушевен от участието си и както Мирослав, изрази желание да участва в подобни интервюта и в бъдеще.

Моите лични впечатления от проведените интервюта и от самите срещи са отлични. Както се очакваше участниците отделиха нужното време и внимание, а също така подходиха с изключителен интерес и отговорност към въпросите които им задавах.

ОТЧЕТ НА

След разпределението на хората, които трябва да интервюираме, между екипа ни, на мен се падна задачата да подбера и да осъществя контакт с представителите на 3 от възрастовите групи. Интервюирах Багряна и Веселин Павлови, и Златина Георгиева. Багряна Павлова е представител на възрастовата група от 51 до 65 год. Веселин Павлов на тази от 66 до 75 год. Златина Георгиева е най-младият участник в нашето изследване, представен от нашия екип. Тя е на 25 години.

Осъществих контакт със семейство Павлови, чрез моя приятелка, чиито роднини са те. Георгиева е моя позната, която също се съгласи да участва в проучването.

Първо посетих семейството на двамата пенсионери. Бях поканена в дома им, където ме посрещнаха много добре. Интервютата проведохме в късният следобед. Те се отнесоха с много голям интерес към проучването, тъй като следят ежедневно актуалните новини. Освен това бяха много ентусиазирани, че съм ги избрала. За да не се влияят един от друг ги помолих да отговорят по отделно, след като Багряна отговори, поканих и Веселин да разгледа въпросите и да изкаже мнението си.

Багряна Павлова е на 61 години. Над 20 години живее във Варна, родена е в Русенска област. Има завършено средно образование, работила е основно като продавач-консултант в различни магазини. В момента е пенсионер от съвсем скоро време, и казва, че много и липсва по-активният живот и социалните контакти. Избрана е да бъде интервюирана, защото винаги открито представя позицията си по различни въпроси, добре информирана е и през целият си живот е имала постоянни контакти с различни хора, което е предпоставка за добрата и лесна комуникация. Като цяло интервюто с нея протече много интересно за мен, защото Багряна беше изключително разговорлива, аргументираше отговорите си и даде своята оценка за всяко едно от събитията. Като време беше около 40 минути. Интервюто премина без никакви проблеми. Тя оценява себе си като човек, който следи само най-важното в града, като за актуалните събития получава информация от варненски вестници, радиа и телевизии. Обръща повече внимание на събитията от по-голям мащаб и на тези, които създават условия за развитие на града. Павлова определи като най- важно събитие с номер 12, защото решава един много важен и голям проблем на много семейства. С оглед на посочените от нея отговори мога да направя заключението, което се основава на факта, че е работила с хора и е изключително комуникативна, ето защо определя като най-важни събития, тези, които засягат голяма част от хората. А от позицията и на жена, която поставя семейството си на първо място, оценява майчинството като "едно от най-хубавите неща за една жена", посочи събитие 12. Относно събитие 16, тя каза, че това е много добре, тъй като ще се даде възможност на много млади хора да се информират за църковните дела, и да комуникират с техни представители.

Веселин Павлов е на 67 години. Също както и съпругата си, над 20 години живее във Варна и е роден в Русенска област, заедно се преместват в града, поради лични проблеми. Завършил е средното си образование и е работил предимно като заварчик. В момента и той е пенсионер, но до преди няколко месеца е работил като нощна охрана за допълнителни доходи. Интервюто с него премина по-бързо - 20-30 минути. Беше спокойно. Той е много добре информиран, но е по-сдържан, не е емоционален, отговори изчерпателно и искрено. Интересува се изключително много от актуалните събития и ги следи с особен интерес. Поради тази причина е и избран за участник в изследването. Той е човек с широк кръг от интереси и богат житейски опит. Павлов посочи като най-значимо събитие 6, тъй като това е проблем, който засяга всеки един от нас и е един от най-нашумелите проблеми в последно време. Имах известни трудности единствено при задаването на последния въпрос, тъй като Павлов не беше добре информиран какво точно представлява социалната мрежа Facebook. Но за щастие успях да му обясня и покажа на гледно как се осъществява комуникацията. След това той изказа мнението си, което от части се припокрива с това на съпругата му, че е добре, защото комуникирането се осъществява по-лесно, но също така каза, че според него би било по-добре младите хора да се интересуват и да взимат отношение не само в интернет пространството.

Последно интервюирах Златина Георгиева. Представител е на първата възрастова група- на 25 години е. Има завършено висше образование, в момента работи като брокер на недвижими имоти. Родена е във Варна и това я прави особено съпричастна с проблемите на града, ежедневно следи новостите. Тя е млад човек със собствена позиция, която ясно заявява и аргументира. Георгиева е много добре информирана. Ето защо прецених, че трябва са я включа в проучването. Поради факта, че работи беше по-трудно да определим подходящ и удобен час. Интервюто се осъществи в офиса и. Продължи около 30 минути. Интервюто с нея протече най-емоционално, което се дължи до известна степен на възрастта и. При задаване на въпросите от моя страна, тя беше съсредоточена, отговаряше ясно. Отнесе се изключително отговорно и беше искрена. Като най-важно събитие определи №1, защото то показва как хората могат да се обединят в решаването на един важен проблем. Дори е била един от участниците в протеста и с гордост сподели това, защото за нея е важно отстояването на позициите и изказването на мнение. За събитие 16, беше изненадана и подходи с интерес към него, като дори го определи като "интересно решение".

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ СОЦИАЛНИТЕ ОЦЕНКИ

След проведените интервюта нашият екип посочи като най-важно събитие №1 - "Стотици варненци блокираха кръстовище пред общината. Протестът бе заради дупките по варненските улици и некачествените ремонти.". То принадлежи към групата на събитията свързани с голяма част от гражданите. Средната оценка за извадката също го определя като най-важно събитие. Второто място си делят 2 събития: събитие №12 - "Откриха нов ин витро център. Акушеро-гинекологичната клиника със сектор за асистирана репродукция е в медицински център "Младост" и събитие №14 - "Общинският съвет на Варна задейства процедура пред държавата историческото ядро на Морската градина да стане общинска собственост".

Събитие №1 е определено като най-важно, защото засяга пряко всички варненци. Самият протест показва обединението им срещу некачествените ремонти. По този начин те изразяват възмущението си от високите и многобройни данъци и такси, които заплащат, а в замяна не получават пътища отговарящи на европейските стандарти. Интересен факт е също, че самите граждани са изявили инициатива и са кръстили една от дупките на кмета на града, след полагащото се тържество по откриването и обявяването на "кръщенето". Варненските улици са в толкова окаяно състояние, че града се сдоби дори с виртуална карта - "Първата виртуална карта на дупките във Варна вече е готова и функционира", предаде кореспондентът на БГНЕС. Дупките са нанесени на точен адрес в карта на Google. Към повечето "кратери" има приложена и снимка.Така всеки варненец отивайки на работа ще може да определи своя "най-безопасен" маршрут. Недоволството срещу дупките и кмета на града Кирил Йорданов може да ескалира отново. Близо 900 недоволни от местната власт граждани са готови да излязат на нов протест срещу дупките пред сградата на общината в морския град. Освен това Варна е един от най-големите градове в България и морската й столица. Като такава тя е предпочитана туристическа дестинация и трябва да отговаря на очакванията на чужденците (не само за туристическите забележителности) т.е. да има и добра инфраструктура.

Едно от събитията на второ място е събитие №12, което е от сферата на здравеопазването. Неговата важност се изразява в това, че може да помогне на множество бездетни семейства и да реши един много сериозен демографски проблем. Според проведените интервюта от всички екипи, полученият коефициент го поставя на 7 място. Интересен факт е, че ин витро центърът е спонсориран от общината, което доказва важността на проблема и необходимостта от намеса за увеличаване на естествения прираст. МЦ ОЛИМЕД е основан 1997г. от Д-р Маргарита Монастирска, като частна клиника за лечение на безплодие. В клиниката се предлага индивидуален подход за лечение на безплодието чрез прилагане на съвременни методи на асистираната репродукция и образната диагностика. В по-широк аспект се обслужват дeтcкo-юношecки контингент, жени с функционални, възпалителни и дегенеративни гинекологични проблеми и семейства с различни форми на стерилитет. В клиниката се извършват вcички необходими изследвания и диагностични процедури от областта на гинекологичната eндoкринология, андрологията и безплодието в семейството.

В Центъра се извършват следните процедури:

* Хормонално-овариална стимулация.

* Изкуствена инсеминация (вкл. интраутеринна с материал от съпруга или дарител).

* Пункция и аспирация на яйцеклетки (извършва се с обща упойка).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социологическо проучване във Варна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.