Социологическо проучване във Варна


Категория на документа: Други


* ИВФ-ИКСИ и ЕТ.

* ТЕСЕ, ПЕCA (тестикуларна екстракция или пункция и аспирация на сперматозоиди) - ИКСИ.

* Замразяване на оплодени яйцеклетки и сперматозоиди.

* Донорство на ембриони след споразумение с дарителката и дарената, и събразно закона.

* Всички хормонални, биохимични, микробиологични, рентгенологични, ехографски и спермални изследвания.

* Т.н. "безкръвна" лапароскопска диагноза и хирургия.

* Диагностична и оперативна хистероскопия (оглед и оперативни интервенции в маточната кухина).

* Проследяване на бременността след асистирана репродукция.

* Цезарово сечение и други операции върху вътрешните и външните гениталии.

Другото събитие поставено на второ място е това с номер 14 - "Общинският съвет на Варна задейства процедура пред държавата историческото ядро на Морската градина да стане общинска собственост ". Голяма част от интервюираните от нашия екип хора го определиха като най-важно за тях понеже Морската градина е един от символите на града и е обявена за произведение на парковото изкуство. Разположила е своите красиви и прохладни алеи по цялата крайбрежна алея в града. Характерни за Морската градина са поддържаните прекрасни градински площи, тихите алеи, красивата многообразна естествена растителност и множеството културни паметници намиращи се на територията й. Поради това не бива да бъде застрояване с хотелски комплекси. Напоследък се забелязва един много тъжен факт, който оказва все по-голямо влияние върху града. През последните години се очертава тенденция на постоянно изсичане на дърветата без засаждане на нови, което доведе до оголване на големи зелени площи, което през лятото се отъпкват, без да се поддържа ниската тревна растителност в изрядност. Прекъсната е и практиката по оросяването на тревните площи в горещите дни на годината, което намалява филтриращите възможности на зелената маса до минимум. Прекомерното увеличаване на атракционите, както и засилените строежи през последните години нанесоха непоправими щети върху функционалните възможности и външния вид на парка. Корпоративни интереси доведоха до изкупуване от частни фирми на площите около ската, като държавните средства се пренасочиха към укрепване на свличащи се пясъчници, където се изграждат частни строежи, вместо тези средства да се вложат в общото брегово укрепване в подводната част на морския плаж, където динамичните процеси и въздействието на морето срещу сушата са най-активни, а резултатът от брегоукрепването ще е най-ефективен. Правилната държавна политика по брегоукрепването може да доведе до значително увеличаване на плажовата ивица с няколко стотин метра навътре в морето, а от там и до значително увеличаване на площта и функционалността на приморския парк като цяло. Проблемът с озеленяването на морската градина рефлектира върху екологичното състояние на целия град. Освен това условията на утежнен транспортен трафик допълнително замърсява атмосферата. От друга страна ерозията на брега и плачевното състояние на плажната ивица през последните години нанасят непоправими щети на туристическата индустрия в региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Непосредственото ни общуване с кореспондентите наложи да ги предразположим за последващото интервю, за да получим максимално искрена и достоверна информация. По време на теренната работа на нашия екип трябваше да контролираме достоверността на информацията. Да съберем много, разнообразна и важна информация. Не трябваше да изразяваме отношение към позициите и оценките на кореспондента. Трябваше да се съобразим с психическото състояние и поведение да човека, както и да внимаваме да не се получи изкривяване на информацията под влияние на емоцията и културата на ответниците. Чрез традиционните похвати, които използвахме, за да извършим анализа става възможно да представим цялостната картина на обществото, каква ориентация проявява, заложена в публикационната политика на управляващите медията експерти. Интересното е, че един от участниците има пряка връзка с едно събитията и все пак не го отбеляза като важно. Нещо повече, дори отпадна още в първия кръг. Важното като извод тук е, че все пак не оказва влияние прякото участие в събитието толкова колкото общия поглед на нещата, тези които наистина имат някакво влияние около нашето ежедневие.

При анализ на дадените отговори и след табличното представяне на данните можем да обобщим, че до известна степен възрастта оказва влияние върху мнението по различните въпроси. Представителите на първата възрастова група посочват като най-важно едно и също събитие - № 1. Доста често се наблюдава и тенденцията събитията да бъдат оценени по един и същи начин от участниците в събитието или са елиминирани на един и същ етап. Представителите от различните възрастови групи определят като най-важни събития които са по-близки до тяхното ежедневие и до техния начин на живот.

Полът на участниците не оказва влияние при определяне на най-значимото събитие. Може да се каже, че всеки определи като такова това събитие, което в най-голяма степен изпълва неговото ежедневие и представлява пречка за изпълнение на задълженията им. Също така можем да направим извод, че не се наблюдава някаква закономерност при отговаряне на въпросите. Единствената разлика, която се констатира е по-емоционалното изказване на жените, за разлика от директните и конкретни отговори на мъжете. Например за ин витро центъра - новината бе по добросърдечно посрещната от жените и те бяха силно развълнувани от информацията, която им предоставихме във връзка с това събитие, докато голяма част от интервюираните мъже го изключиха още на първото разпределение. Друг пример е и събитие №1 свързано със състоянието на варненските улици. По-голяма част от мъжете бяха изключително силно развълнувани и отговаряха много по-емоционално от жените. Съдейки по тази информация можем да заключим, че няма никаква логична връзка в отговорите на силния и слабия пол от различните възрастови групи.

??

??

??

??

13Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Социологическо проучване във Варна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.