Специални грижи през плацентарния период. Задачи на акушерката.


Категория на документа: Други


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- Варна
Катедра "Здравни грижи"
Конспект за държавен изпит
Сестрински и акушерски грижи - теория
образователно-квалификационна степен "бакалавър"

I. ОБЩА ЧАСТ

1. История на акушерската професия и акушерското образование в България.

2. Философия и социална значимост на акушерската професия. Акушерски компетенции и квалификационна характеристика.

3. Мисия и функции на съвременната акушерка. Национална здравна стратегия 2007-2012 година.
4. Модели на сестрински грижи.
5. Сестрински процес.
6. Теория на Вирджиния Хендерсон за оказване на грижи. Анализ, организация и оценка на сестринските грижи.
7. Общуването в дейността на акушерката. Начини. Техники.
8. Модели, свързани с понятията "здраве - болест". Поведение на акушерката.
9. Медицинска документация и отговорност на акушерката. Анализ и оценка състоянието на болния
10. Сестринска диагноза - същност. Етапи на планиране на сестрински и акушерски грижи.
11. Клинично наблюдение.
12. Семейно планиране.Формиране на сексуална култура. Укрепване на семейното здраве.Задачи на акушерката.
13. Осигуряване на полезна и индивидуализирана грижа за бременните жени, постъпващи за раждане.
14. Идентификация на факторите, влияещи върху родовия процес. Специални акушерски грижи.
15. Болничен режим. Видове. Роля на акушерката в осъществяването му. Връзка със семейството на болния.
16. Задължения на акушерката при посрещане и ориентиране на пациентка в АГ комплекс.
17. Лечебно хранене - общи принципи, организация на лечебното хранене в болнично заведение.
18. Температура. Първична оценка. Сестрински грижи. Температурни състояния. Патологични отклонения.
19. Пулс - качества и отклонения. Особености в пуерпериума.
20. Дишане. Качества. Патологични отклонения. Оценка. Проблеми на пациента с нарушено дишане. Акушерски грижи.
21. Кръвно налягане - физиологични и патологични параметри.
22. Наблюдение и грижи за уринирането. Методи за функционално изследване на бъбреците.
23. Лекарства - начин и правила за прилагането им.
24. Инжекционно прилагане на лекарства. Показания, противопоказания.
25. Вливания - същност, показания, противопоказания.Видове инфузионни разтвори.
26. Клизми. Определение. Видове. Основни правила при прилагането им.
27. Десмургия. Определение. Видове превръзки. Задължения на акушерката.
28. Физиолечение. Същност. Видове закалителни процедури. Същност и значение на профилактиката.

II. СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ЖЕНИ С НОРМАЛНА И ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ

29. Организация на здравното обслужване по време на бременност. Нормативна уредба.
30. Ранни токсикози - акушерска диагноза и поведение.
31. Късни токсикози - диагноза и поведение при еклампсия и прееклампсия
32. Спонтанен аборт. Акушерски грижи и поведение.
33. Рискова бременност. Наблюдение и грижи при бременни с плацента превия и абрупцио плаценте.
34. Застрашен плод - методи, акушерска диагноза и поведение.

III. СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ЖЕНИ С НОРМАЛНО И ПАТОЛОГИЧНОРАЖДАНЕ

35. Приемане на бременна жена за раждане.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Специални грижи през плацентарния период. Задачи на акушерката. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.