Специални сестрински гриж при Епилепсия


Категория на документа: Други
КУРСОВА РАБОТА

ТЕМА:

" ССГ при пациенти с Епилепсия . Поведение на мед .сестра при епилептичен припадък и епилептичен статус ."

ИЗГОТВИЛ :

ПРОВЕРИЛ :

Съдържание :

1.Увод

- място на провеждане
- дата
- час
-цел на проведеното обучение
-тест

2.Изложение

-Какво представлява епилепсията?
-Клинична картина
-Голям припадък
-Малък припадък
-Джаксънов припадък
-Епилептичен статус
-Диагностициране на епилепсията
-Лечение на епилепсията
-Първа помощ при епилептичен припадък

3.Заключение

-тест за проверка и оценка
-обсъждане и поставяне на следващта тема

Увод

* След подготовка и преглед на учебно материалната база реших да проведа обучение на група студенти.Групата се състой от 10 студента в 3 курс 1 семестър.Темата на обучението е : "ССГ при пациенти с Епилепсия.Поведение на мед.сестра при епилептичен припадък и епилептичен статус."

* Обучението ще се проведе в МБАЛ " Христо Ботев " гр.Враца в НО 15.10.2013 г. 09:30 до 11:30 ч.

* Целта на обучението е студентите да затвърдят знанията получени от теоретичното обучение и да могат да ги прилагат практически.

* Специфичните цели в края на учебната практика са:
-студентите да дават определение за Епилепсия , да знаят колко видове припадаци съществуват ,какво е епилептичен статус.
-Първа помощ при епилептичен припадък.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Специални сестрински гриж при Епилепсия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.