Специални видове печат


Категория на документа: Други


Специални видове печати

1. Флексопечат - флексопечат или анилинов печат е разновидност на високия печат. Той представлява печатане с еластични форми с нисковискозни бързозакрепващи се мастила, съдържащи летливи разтворители. С този печат се възпроизвежадт едно- и многоцветни текстови и илюстрационни оригинали. Флексопечатът се характеризира с високи икономически показатели. Благодарение на еластичните форми (за разлика от обикновения висок печат) е възможно да се печата при неголям натиск върху различни материали; хартия, фолио, целофан, полиетилен и други синтетични материали.

Освен това незначителният натиск по време на печатането осигурява висока тиражоустойчивостна печатните форми (до няколко милиона отпечатъка), а използването на нисковискозни бързозакрепващи се мастила позволява да се печата многоцветна продукция при високи скорости. Флексопечатните машини са прости по конструкция. Графическата и градиационната точност на възпроизвеждане на изображенията при този печат е значително по-ниска, отколкото при другите видове печат. Това се дължи на деформацията на еластичните печатащи елементи на формата в зоната на печатния контакт и използването и използването на течни мастила. Тоновите илюстрации обикновено се възпроизвеждат с нисколиниатурни растери (30 - 34 лин/см). В резултат от деформацията на печатните форми при монтажа им върху формените цилиндри и разтягането на отпечатвания материал (особено при полимерните фолиа) се нарушава пасерът на цветовете при прехода от една печатна секция в друга.

схема на печатна секция на
машина за флексопечат

2. Светлопечат - светлопечат или фототипен печат е един от разновидностите на офсетовия печат. Печатащите и непечатащите елементи на светлопечтната форма се създават върху неразтворим във вода (при обикновени условия) желатинов слой, който се намира върху различни подложки. Този вид печат е основан на избирателното умокряне на повърхността на печатната форма с вода и мастило, съдържащо мастни киселини.

Избирателното умокряне се постига в резултат на способността на слоя хромиран желатин да не набъбва във вода, при което придобива свойството да възприема печатно мастило в зависимост от степента на неговото светлинно набъбване. Колкото по-силно е задъбен слоят, толкова повече мастило възприема в процеса на печатане. Следователно и върху отпечатъка се нанася повече мастило. Незадъбнените участъци на желатина набъбват добре във вода и не възприемат мастило, т.е. са непечатащи елементи.

схема на изработване на светлопечатна
печатна форма и нейния отпечатък
3. Електрофотографски - електрофотографският печат или ксерография е вид дигитален печат. Представлява суха техника за фотокопиране, в която не се използват течни химикали. Това е най-сложната цифрова печатна технология. Предимствата на този вид печат са високото качество на изображението и текста и високата скорост на отпечатване, а също така, че е много евтин. Електрофотографският печат се използва в копирните машини, лазерните и LED принтери.

схема на начин на отпечатване чрез
ксерография

4. Тампонен - тампонния печат е печатен процес, който може да прехвърля 2D изображения върху 3D повърхности. Прехвърлянето върху повърността става индиректно. Отпечатването се извършва като изображението от печатнта форма премине върху повърхността чрез силиконов тампон. Тампонният печат е предназначен, най-вече, за повърхности с неправилна форма. Той се използва в много индустрии като автомобилната, медицината, текстилната, електронната и др. Може също да се използва за поставяне на на функционални материали като проводими мастила, лепила, бои и смазочни материали.

схема на начин на отпечатване чрез тампонен печат
5. Термопечат - термопечат или топъл печат е вид дълбок печат. При него печатните форми са загряти по време на натиска. Използват се златно и сребърно фолио, което при нагряване отсава по повърхността на хартията (или картона), създавайки огледална повърхност на отпечатъка. Обикновено се прилага при заглавни страници на луксозни каталози, за надписване на тефтери на луксозни покани. Термопечатът е метод за пренасяне на метализиран или пигментен слой върху носещата повърхност, известна като фолио, върху предмет, използвайки топлина, натиск и време.

пример за отпечатък от термопечат
6. Термичен - използва се за печат на карти. При тази технология изображението се отлага върху картата, като се отнема от специална лента. Ако изображението е пълноцветно, тогава се използват основните за печата цветове-циан (С), магента (М), жълт (Y) и черен (K)-CMYK. Печатът се извършва чрез сублимационни принтери.

пример за отпечатък от термичен печат
7. Електростатичен - използва се при дълбокия и сито печат. При този метод мастиления слой се пренася върху повърността чрез електрически сили.

схема на начин на отпечатване чрез електротатичен печат
8. Феромагнитен - различава се от електростатичния по това, че мастиления слой се пренася върху повърхността чрез магнитни сили.

схема на отпечатване чрез феромагнитен печат
9. Лазерно холографски - използва се системата за отразяващите холограми, които заместват печатната форма и лазерен лъч, който формира от прахообразното мастило изображение върху повърхността.

пример за отпечатък от лазерно холографски печат
10. Струен - при стуйния печат не се използва печатна форма. Мастилото се впръсква директно чрез дюзова система. Използва се в принтерите.

схема на отпечатване чрез струен печат
11. Сух - сухия печат е процес, при който притиснат картона между две печатни форми-мъжка и женска се получават релефни изображения. Теу могат да бъдат изпъкнали или вдлъбнати. Този вид печат се нарича сух, защото в процеса на печатане не се използва мастило. Печатните форми могат да бъдат метални или фотополимерни. Обикновено с металните печатни форми се постигат по -очетливи елементи, тъй като формите могат по-плътно да прилегнат една към друга. Приложението му е при оформление и придаване на еластичност на визитки, картички, опаковки, както и за защита на документи срещу фалшификация.

пример за отпечатък от сух печат
12. Дигитален - при дигиталния печат отпечатаното изображение се формира директно на файл. Избягва се нуждата от експонацията на филми и копирането на печатни форми. Отпада необходимостта от предварителна подготовка на печатната машина-няма монтаж на плаки, няма настройки за пасер на цветовете. Процесът е изцяло дигитален-от създаването до отпечатването. По този начин всеки отделен отпечатък може да бъде съвсем нов, включващ променлива информация според нуждите на потребителя.

схема на начин на отпечатване чрез дигитален печат

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Специални видове печат 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.