Спътников телевизионен канал


Категория на документа: Други


LR - загуби от рефракция и неточно насочване на антената
LS - загуби в спокойна атмосфера
LΣ - допълнителни загуби по трасето
M - брой нива в използвания вид модулация
m - брой битове, предавани наведнъж
N - мощност на шума
N0 - спектрална плътност на мощността на шума
NFRx - коефициент на шума на приемника
PFD - плътност на потока на мощността в точката на приемане
PN - сумарна мощност на шумовете
PRx - мощност на сигнала във входа на приемника
Rb - скорост на битовия поток
Rc - скорост на кода
PTx - мощност на предавателя във ватове
S - мощност на сигнала
Seff - ефективна площ на апертурата на антената
S/N - отношение сигнал/шум
SП - площ на излъчващата повърхност на антената
T0 = 290K - температура на околната среда
TA - шумова температура на антената
Та - шумова температура в следствие на излъчването от атмосферата и хидрометеорите
Те - еквивалентна шумова температура на приемника
ТЗ - шумова температура в следствие излъчване от земната повърхност
ТR - собствена шумова температура на приемника
ν - коефициент на използване на апертурата
W - ширина на честотната лента
α - брой символни грешки, които могат да се коригират
αR - коефициент на предаване на антенно - фидерния тракт
ƴ - брой несигурни символи, които могат да се коригират
ΔF - девиация на носещото трептение
ΔТе - промяна на еквивалентната шумова температура на приемника
Δθ, Δφ - ширина на главния максимум в хоризонтална и вертикална посока
λ - дължина на вълната
η - коефициент на използване на апертурата на рефлектора на антената
θ - ъгъл на място

Съдържание:
Увод ....................................................................................................................... 1

Глава 1 - Състояние на проблема по литературни данни................................. 5
1.1.Прицип на изграждане на сателитни радиотелевизионни системи.. 5
1.1.2. Принцип на работа на спътник в геостационарната орбита......... 7
1.2.Честотни обхвати в СРТС.................................................................... 8
1.3.Методи за предаване на сигналите на цифрови спътникови телевизионни програми (DVB-S)............................................................ 10
1.3.1. Честотни обхвати при DVB-S........................................................ 10
1.3.2. Формиране на DVB-S сигнала....................................................... 11
1.3.2.1. Сигнали в основна лента......................................................... 11
1.3.2.2. Преобразуване на аналоговите сигнали в цифрови.............. 12
1.3.2.3. Сигнално кодиране и мултиплексиране................................ 12
1.3.2.4. MPEG 2/4 кодиращо устройство и мултиплексор (Кодиране на източника)......................................................................................... 13
1.3.2.5. Модулатор (кодиране на канала)............................................ 14Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Спътников телевизионен канал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.