Спътников телевизионен канал


Категория на документа: Други


1.3.2.6. Скрамблиране и шифроване (криптиране)............................ 15
1.3.2.7. Канално кодиране.................................................................... 17
1.3.2.8. QPSK-модулация...................................................................... 22
1.3.2.9. √cos2 - филтър........................................................................... 25
1.3.2.10. Определяне на скоростта на MPEG-2 потокa в изхода на каналния кодер Rb(CC)............................................................................ 25
1.3.2.11. Eфективна честотна лента на радиоканала BCh, e и реалната лентова ефективност на QPSK метода - εα........................................ 26
1.3.2.12. Определяне на максимално допустимата скорост на предаване на сигнала по радиоканала Rb(Ch) при зададена широчина на каналната честотна лента BCh......................................................... 26
1.3.2.13. Условие за предаване на мултиплексния цифров ТВ сигнал по радиоканала..................................................................................... 26

Глава 2 - Теоретично решение на поставената задача.................................... 27
2.1. Блокова схема на СРТС..................................................................... 27
2.2. Предаване на телевизионните програми в спътниковия канал..... 31

2.2.1. Режими за предаване на телевизионните програми в спътниковия канал..................................................................................................................... 31
2.3. Изисквания и параметри на приемната апаратура.......................... 32

2.3.1. Антена.............................................................................................. 32
2.3.1.1. Определяне диаметърa на антената според стойността на EIRP............................................................................................................ 35

2.3.2. Малкошумящ конвертор................................................................ 35

2.3.3. Спътников приемник...................................................................... 37

2.3.3.1. Спътников тунер................................................................... 37

2.3.3.2. Цифров приемник................................................................. 39

Глава 3 - Описание на апаратната и софтуерната част................................... 41
3.1. Алгоритъм за проектиране на радиоканала на спътникова телевизионна система............................................................................... 41
3.1.1. Определяне на ЕIRP - Еквивалентна Изотропно Излъчена Мощност..................................................................................................... 41
3.1.2. Опрделяне на затихването на сигналa по радиолинията спътник-Земя L (в dB).............................................................................................. 42
3.1.3. Определяне на плътност на потока на мощността в точката на приемане PFD (в dBW/m2)........................................................................ 44
3.1.4.Определяне на Мощността на сигнала на входа на приемника PRx (в dBW)....................................................................................................... 45
3.1.4.1. Коефициент на усилване на приемната антена GA (в dB)..................................................................................................... 45
3.1.5. Определяне на шумовата мощност на входа на приемника PN (в dBW)........................................................................................................... 46
3.1.5.1. Определяне на еквивалентната шумова лента на приемника........................................................................................ 47
3.1.5.2. Определяне на еквивалентната шумова температура на приемната апаратура.......................................................................................... 47
3.1.6. Определяне на качествения показател на приемната апаратура G/T (в dB/K)............................................................................................... 50
3.1.7. Определяне на отношението носещо трептение/шум CNR (в dB)............................................................................................................... 51
3.1.8. Определяне на отношението сигнал/шум..................................... 51

3.2. Енергийни съотношения на цялата спътникова радиолиния........ 53
3.3. Електромагнитна съвместимост на спътниковите радио- и телевизионни системи............................................................................... 54

Глава 4 - Изчислителна част / функционално тестване на софтуерната част
............................................................................................................................... 62
4.1. Изходни цифрови данни за изчислителната част............................ 62
4.2. Проектиране на радиоканала на спътникова телевизионна система ..................................................................................................................... 62
4.2.1. Определяне на затихване на сигналa по радиолинията спътник - Земя L (в dB).............................................................................................. 62
4.2.1.1. Определяне на минималния ъгъл на място...................... 63
4.2.2.Определяне на плътноста на потока на мощността в точката на приемане PFD (в dBW/m2)........................................................................ 63Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Спътников телевизионен канал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.