Спътников телевизионен канал


Категория на документа: Други


4.2.3.Определяне на коефициента на усилване на приемната антена GA (в dB)........................................................................................................... 63
4.2.4. Определяне на мощността на сигнала на входа на приемника PRx (в dBW)....................................................................................................... 64
4.2.5. Определяне на шумовата мощност на входа на приемника PN (в dBW)........................................................................................................... 64
4.2.5.1. Определяне на еквивалентната шумова температура на приемната апаратура Те ................................................................. 64
4.2.5.2. Определяне на еквивалентна шумова температура на антената TA (в oK)............................................................................ 64
4.2.6. Определяне на зависимостта между еквивалентната шумова температура на приемника TRx (в оK) и неговия коефициент на шум NFRx (в dB).................................................................................................. 64
4.2.7. Определяне на отношението носещо трептение/шум CNR (в dB)............................................................................................................... 64
4.2.8. Определяне на качествения показател на приемната апаратура G/T (в dB/K)............................................................................................... 64
4.3. Определяне на отношението носещо трептение/шум (CNR) на входа на спътниковия тунер..................................................................... 65
4.3.1. Стойности на параметъра Eb /N0 , при които се осигурява квазибезпогрешно (QEF) приемане, т.е. BER = 10−11 на входа на MPEG-2................................................................................................................... 65
4.3.2. Зависимост между параметрите Eb /N0 и CNR.............................. 65
4.3.2.1. Определяне на отношението енергия на бит към спектрална плътност на шума................................................................................. 65

Глава 5 - Икономическа оценка на резултатите и техническа ефективност.. 66

Глава 6 - Приложимост на дипломната работа................................................ 69

Глава 7 - Изводи и претенции за самостоятелно получени резултати.......... 71
7.1. Изводи................................................................................................. 71
7.2. Претенции за самостоятелно получени резултати.......................... 71

Използвана литература....................................................................................... 73

Списък на изпозлваните означения................................................................... 74

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Спътников телевизионен канал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.