Сравнителен анализ на две банки в България


Категория на документа: Други


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - гр. Варна

Казус
по Въведение в банковото дело

Тема: Сравнителен анализ на дейността на Райфайзенбанк и банка Креди Агрикол в България

Изготвил:

1. Обща информация за Райфайзенбанк - България:
* Създаване на банката

Райфайзенбанк България ЕАД е първата пряка чуждестранна инвестиция в банковия сектор в България, осъществена на зелено през 1994 г.

* Основен акционер

Райфайзенбанк България ЕАД е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ, Виена.

* Профил на дейността

Райфайзенбанк България ЕАД е универсална търговска банка, която обслужва големи корпоративни клиенти, малки и средни предприятия, физически лица, финансови институции и институционални клиенти. Банката извършва и операции на вътрешния и международните парични и капиталови пазари на облигации, акции, управление на активи и др.

* Организационна структура на Райфайзенбанк
Банката има двустепенна система на управление, която включва Надзорен съвет и Управителен съвет. Председател на Надзорния съвет е Херберт Степич, а на Управителния съвет - Момчил Андреев.

2. Обща информация за Креди Агрикол - България:
* Създаване на банката

Емпорики Банк е основана през 1994г. Първата регистрация на банката е под името "Българска Инвестиционна Банка". През 2003г. името и е променено на "Емпорики Банк България ЕАД". Три години по-късно тя става част от една от най-големите световни финансови институции - Креди Агрикол.

* Основен акционер

През август 2006г. Креди Агрикол придобива 72% от акциите на Емпорики банк, Гърция. Към 31 декември 2011 година Креди Агрикол притежава 95% от капитала на Емпорики Банк, Гърция.

* Профил на дейността

Дейността на Креди Агрикол - България ЕАД е организирана в следните основни бизнес линии: банкиране на дребно, корпоративно и инвестиционно банкиране, ликвидност, развиване на бизнес в международен план с подкрепата на компании от групата на Креди Агрикол (CASA).

Банката работи и като инвестиционен посредник, като дейността и е изцяло съобразена с Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID).

* Организационна структура на Креди Агрикол
Банката има двустепенна система на управление, която включва Надзорен съвет и Управителен съвет. Техни членове са:

- Надзорен Съвет на Креди Агрикол България ЕАД

- Г-н Жерар Маршан- Председател на НС

- Г-н Франсоа Пиншон - Заместник председател на НС

- Г-н Венсан Жюлита - Член на НС
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на две банки в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.