Сравнителен анализ на две банки в България


Категория на документа: Други


Икономически университет - Варна
Катедра "Финанси и кредит"

Сравнителен анализ на
Първа инвестиционна банка
и
Корпоративна търговска банка
в България
Проблемна област 3

През последните години Корпоративна търговска банка АД се установява като една от най-динамично развиващите се банки, съчетаваща в себе си традиции и бъдеще. Водещи принципи в работата на банката са качественото обслужване, социалната отговорност и създаване на добавена стойност за клиентите, акционерите, служителите и обществото. Дейността на банката е насочена към предоставянето на нестандартни банкови услуги и цялостни финансови решения, персонално подготвени за нуждите на всеки заинтересован.Изработването на ефективни и конкретни финансови решения, с висока добавена стойност, базирани на нуждите на клиентите и контрагентите, се е превърнало в своеобразна мисия на КТБ АД. Израз на цялостната философия, която банката изповядва, е и слоганът "Клиентите са ни скъпи".

Мисията на Корпоративна търговска банка АД е да осигурява ефективни и полезни финансови решения с висока добавена стойност и в зависимост от нуждите на своите клиенти и контрагенти, като при това гарантира и защитава максимално техните интереси. С тази своя политика банката успява да постигне баланс между интересите на клиентите и на акционерите си, като същевременно поддържа и социалната си отговорност.

Основните предимства на банковите услуги, предлагани от Корпоративна търговска банка АД са:
* Индивидуален подход към клиентите и осигуряване на комплексно банково обслужване.
* Предлагане на цялостни взаимоизгодни финансови решения, а не на прост сбор от банкови продукти.
* Пълна прозрачност във взаимоотношенията с клиентите и акционерите.
* Високи стандарти на обслужване и професионализъм при предоставянето на финансови услуги, гарантирани от високата квалификация и мотивация на специалистите в банката.
* Отговорност към клиентите, акционерите, служителите и обществото.

Мисия на Първа инвестиционна банка: Тя се стреми да продължи да бъде една от най-добрите банки в България и Балканския регион, призната като бързоразвиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си, осигурява отлични възможности за кариера на служителите и е социално ангажирана. Банката се стреми към развитие на регионална мрежа чрез дъщерни банки и/или банки под общ контрол за обслужване на потребностите на бизнеса на Балканския регион.
Корпоративна социална отговорност

Корпоративна търговска банка АД провежда политика на откритост и прозрачност в своята дейност и се стреми да бъде максимално полезна на своите клиенти и акционери, а и на обществото като цяло. По този начин банката се стреми да бъде добър и отговорен корпоративен гражданин. В тази връзка банката винаги е подкрепяла и ще продължава да подкрепя различни инициативи в областта на спорта, културата и изкуството, образованието - инициативи, които изразяват поддържаните от банката ценности. Реализирайки тази политика, Корпоративна търговска банка АД стимулира финансово успелите в спорта. През 2007 г. банката стартира инициативата "Голям чек". Чрез нея банката премира с по 10 000 лева всеки световен шампион и с по 5000 европейските първенци. Банката е традиционен спонсор на фестивала Sofia Jazz Peak.Банката оказва подкрепа и на Националната опера и балет - спектаклите "Зорба гръкът" и "Бал с маски". Банката има награда и звание лауреат "Златно перо" за принос към българската култура.

.Корпоративното дарителство на ПИБ е част от цялостната стратегия за социална отговорност на Банката, която включва:
* работната среда - Банката осигурява подходяща работна среда за своите служители и по такъв начин им осигурява възможност да проявят своите потенциал и мотивация;
* околната среда - Банката изпълнява своите бизнес дейности по начин, който опазва околната среда, като намалява своите разходи за електроенергия и предава за рециклиране материалите, които използва в работата си;
* ПИБ инвестира в социалното и икономическо развитие на страната - като работи ефективно, Банката създава благоприятни условия за своите клиенти, партньори, акционери, служители, държава. Банката създава заетост, финансира и подкрепя инициативи, плаща данъци. В допълнение на инвестициите в развитието на икономиката ПИБ подкрепя и социалното развитие на страната чрез своята програма за корпоративно дарителство. Банката работи активно и за изграждане на социална ангажираност сред своите служители.

Корпоративното дарителство е възможно и в България и Първа инвестиционна банка е доказателство за това.
Каузите, зад които Банката застава, са избрани съобразно възможностите на ПИБ да предостави най-ефективната подкрепа. ПИБ се стреми да се обвързва със значими идеи, които водят до решаването на конкретни проблеми и до подобряване живота на хората.

Ценностите, които ПИБ следва при провеждане на своята политика за социална отговорност, са:
* Съпричастност;
* Доверие;
* Отговорност;
* Доброволчество;
* Партньорство.

Корпоративното дарителство на ПИБ е част от цялостната стратегия за социална отговорност на Банката, която включва:
* работната среда - Банката осигурява подходяща работна среда за своите служители и по такъв начин им осигурява възможност да проявят своите потенциал и мотивация;
* околната среда - Банката изпълнява своите бизнес дейности по начин, който опазва околната среда, като намалява своите разходи за електроенергия и предава за рециклиране материалите, които използва в работата си;
* ПИБ инвестира в социалното и икономическо развитие на страната - като работи ефективно, Банката създава благоприятни условия за своите клиенти, партньори, акционери, служители, държава. Банката създава заетост, финансира и подкрепя инициативи, плаща данъци. В допълнение на инвестициите в развитието на икономиката ПИБ подкрепя и социалното развитие на страната чрез своята програма за корпоративно дарителство. Банката работи активно и за изграждане на социална ангажираност сред своите служители.
Първа инвестиционна банка има своя дарителска програма, разработена въз основа на идеята на обвързване на марката ПИБ с националните ценности и събуждане на българската възрожденска традиция в дарителство.
ПИБ активно насърчава и подкрепя участието на своите служители в тези програми чрез доброволна работа и дарителство.

Дарителската програма на ПИБ е насочена в две основни направления:
* социални инвестиции - ПИБ подкрепя развитието на деца и младежи, като подпомага създаването на възможности, изграждането на умения и самочувствие у младите хора. Банката подкрепя деца и младежи, лишени от родителски грижи, младежи от икономически изостанали региони от страната и други, които имат нужда от подкрепа за развитието си.
* културни инвестиции - ПИБ подкрепя развитието на българската музика и театър, както и запазването на културното наследство.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на две банки в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.