Сравнителен анализ на учебници по музика за 2 клас


Категория на документа: Други
ДОКЛАД

Сравнителен анализ на учебник по музика за 2 клас от издателствата:
"Просвета" и "Сиела"

Магистърска програма: Предучилищна и начална училищна педагогика

1. Певчески репертоар - общ брой на песните
Общият брой на песните от учебника за 2-ри клас на издателство "Просвета" е 70. В тази груа са включени както авторски произведения на съвременни така и на класически композитори и текстописци на наши и чуждестранни творци пишещи музика и текстове за детски песни. Репертоарът е подходящо подбран за потребността от придобиване на знания в областта на музиката, чрез която се формира ценностна система за принадлежност както към националната единтичност, така и към общовалидните човешки духовни нужди.
В учебникът на издателство "Сиела" за същият предмет и отнасящ се за същит клас, авторите са поместили 50 песни. И тук както при учебникът на издателство "Просвета" са заложили за изучаване както класически български съвременни и класически автори, така и световни произведения които са всепризнати за класически и задължително изучаващи се по време на учебно-възпитателният процес на децата и учениците учещи в системата на народната просвета.
2. Колко от тях са авторски и колко фолклорни (не само български песни)
В учебникът на изд. "Просвета" авторските произведения са по-големият брой песни от колкото народните творби. Авторите на учебникът са преценили, че изучаването на авторските произведения е по-добрият вариант за формирането на положителна нагласа към предмета, чрез които творби ще се създаде желание за самостоятелно изучаване на музикалните произведения от децата.
В учебникът на изд. "Сиела" превес отново имат авторските произведения над народните песни. И тук може би съображенията на авторите на учебникът са били, че авторските песни ще създадат у децата и учениците желание и стремеж за индивидуално търсене сред океана от музикални творби, отговарящи на потребностите на всеки отделен ученик.

3. Колко от тях са от съвременни български композитори и колко от класически
В учебникът на изд. "Просвета" класическите творби са повече от колкото творбите на съвременните български композитори. Според мен изборът на класическите творби да бъдат повече от съвременните е, защото класическите песни са издържали изпита на "времето" и са се доказали като модел за сравнение на новите творби които биват писани всеки ден и претендират един ден и те да се окачествят като класически произведения.
В учебникът на изд. "Сиела" творбите на съвременните български творби са над 4 пъти повече от колкото са творбите на класическите ни творци на музикални произведения. Тук в абсолютен противовес с авторите на учебникът на изд. "Просвета", са заложили за формиране на отношение към музиката на децата с творби на автори които пишат песни отнасящи се по модела "в крак с времето" с което целят да бъдат актуални за потребностите на новото поколение. Друг е въпросът дали това е добър подход за изграждането на положително отношение към музиката като цяло.
4. Колко и кои са популярните
От издателство "Просвета" - 3песни: Радецки - Иван Вазов, Химн на св. Св. Кирил и Методий - Панайот Пипков Стоян Михайловски, Станенине господине - народна песен. Тук са поместени песни изграждащи у слушателите отношение към историята и традициите на българският народ. Според мен е добра практика да има повече такива творби, чрез които слушателите да разбират и впоследствие да предават на поколенията кои са като народ, с кого и как са придобили свободата си и т.н.
От издателство "Сиела" - 3песни: Химн на Кирил и Методий- П.Пипков Стоян Михайловски, Дунавско хоро - Дико Илиев, Кирил и Методий - Вл. Молле В.Нешев. В този учебник броят на песните отново е минимален в сравнение с големият репертоар който ни предлага богатият български фонд от песни. Основно са поставени творби отразяващи честването на един от най-светлите ни празници - "24-ти май"
5. Колко от песние са тематично ориентирани към празниците? (фолклорните и авторските)
В учебникът на изд. "Просвета" творбите са 6, като основната част от тях са ориентирани към Рождество Христово. Песните са предимно фолклорни отразяващи традициите и обичаите на българският народ.
В учебникът на изд. "Сиела" песните са двойно повече от колкото на изд. "Просвета" - цели 12, като тук освен традиционните празници са поместени песни и на други български празници като Лазаруването, Гергьовден, Великден, Цветница и други.

1
2
3
4
5
"Просвета"
70 песни
Авт.-46, фолк.- 24
Съвр. - 21 клас.- 25
3
6
"Сиела"
50 песни
Авт. - 36, фолк. - 14
Съвр. - 29 клас.- 7
3
12
Таблица отразяваща критерите за оценка на двата учебника:

6. Кои от творбите за слушане са тематично ориентирани към празниците?
На издателство "Просвета" - Станеннине господине, Дядо Коледа, Великден, Химн на св. Св. Кирил и Методий. Тук песните са слушане преди или по време на празниците са шест на брой, като най-много творби има за честването на Рождество Христово.
На издателство "Сиела" - Будителите, Бог се роди, Благослов, Коледна песен, Марта, 3-ти март, Лазарска, На Цветница, Майски Великден, Великденски борец, Гергьовден, Кирил и Методий. В този учебник отново двойно повече от предишният творбите за слушане са повече, като основна причина затова е, че празниците поместени в учебника са повече и затова творбите за слушане отговарят на техният брой.

7. Кой празник е най-добре представен според нас
На издателство "Просвета" - Коледа - има 5 песни посветени за Рождество Христово - Песен за снежинката, Зимна песничка, Гости сме ви коледари, Благослов, Дядо Коледа. Песните са както класически народни, така и от съвременни автори.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на учебници по музика за 2 клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.