Сравнителен анализ на възможностите за електронна търговия на наша и чуждестранна фирма


Категория на документа: Други


Великотърновски университет
"Св. Св. Кирил и Методий"
Стопански факултет

КУРСОВА РАБОТА

Дисциплина: Електронна търговия

Тема: Сравнителен анализ на възможностите за електронна търговия на българска и турска туристическа агенция.
Изготвил: Галина Аврамова Аврамова
Фак. № СУЗ-1229
Стопанско управление, втори курс

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
2014г.
Съдържание:

I. Увод
II. Интернет представяне на две водещи фирми за автомобили
1. www.magictrip-bg.com
2. www.karacitours.com
IІІ. Сравнителен анализ. Критерии за сравнение.
IV. Препоръки
V. Източници на информация

І Увод
В

днешно време, когато интернет1 се е наложил като безспорен лидер на световния пазар и се е превърнал в част от живота на хората, изключително важно за всички големи и наложили се на пазара фирми, но също така и за всички останали фирми, които се стремят към големи успехи, е да имат стратегия за създаване, поддържане и развитие на електронната търговия2. Наличието на възможности за електронна търговия е важно,тъй като тя създава предпоставки за пространствена неограниченост на фирмите, т.е не е необходими фирмата физически да присъства на дадено място в дадено време,за да осъществява сделките 3 си. В случая това става по виртуален път.

Терминът Електронна търговия има широко приложение, като в него се включват виртуалното разглеждане на стоки, избирането на стоки за покупка и методите за разплащане. При електронната търговия няма предварителна уговорка между страните - клиент и продавач. Тя се осъществява през Интернет чрез използването на всички технологии или комбинация от тях, създадени за размяна на данни (EDI - electronic data interchange - размяна на данни по електронен път или e-mail), достъп до данни (чрез обществени бази данни или електронни бюлетини) и запис на информация (чрез използване на различни машини).

Е-търговията е сравнително лесна за прилагане, тъй като включва само три типа интеграция: вертикална интеграция на крайната (ориентирана към потребителите) уеб-страница към съществуващите системи за транзакции; между бизнес интеграция на компанията с уеб-страници на клиенти, доставчици и посредници, каквато е на виртуалните пазари и интеграция на технологиите с частично изменените процеси по обслужване на поръчки, снабдяване и услуги за потребителите.

Във времето, в което живеем, всички компании трябва да имат стратегия за развитие на Е-търговия

Цел на курсовата работа е да представи възможностите за осъществяване на електронна търговия в сферата на търговията с туристически услуги у нас, в сравнение с възможностите на известна турска фирма за пътувания.

ІІ Интернет представяне на двете туристически агенции.

Ще се опитам да ви представя двете агенции. За да мога по обстойно да направя сравнителният анализ между тях и да се откроят различията съм избрала българската туристическа агенция "Меджик Трип" и турската "Karaci Tours" . Ще разгледам как всяка една от двете фирми представя себе си, своите продукти, история в интернет пространството.

1. "Меджик Трип"

Туристическа агенция "Меджик Трип" е съсдадена през 2011г. В град Търговище. Към момента фирмата разполага с два офиса, във Велико Търново и в Търговище. В глобалната мрежа агенцията може да бъде открита на адрес: www.magictrip-bg.com.

"Меджик Трип" ЕООД е млад и амбициозен туроператор, който предлага голямо разнообразие от индивидуални и групови туристически услуги:екскурзии и почивки в страната и чужбина; програми за ученици; автобусни и самолетни билети; хотелски резервации; тиймбилдинг; преводи и легализации. Техни партньори са фирми с доказан успех в туризма, което има дава възможност освен собствени програми да предлагат и тези на водещи туроператори от страната и чужбина.

2. "Karaci Tours"

"Караджъ Турс Интернешънъл" е oснована през 1998 г. в Истанбул. Още същата година получава лиценз за туроператор и става членка на ТУРСАБ - понастоящем една от най-големите членки на асоциацията. През 2004 г."Караджъ Турс Интернешънъл" разширява своята офисна мрежа в България и Турция - Байрампаша, до 2010 г. фирмата вече има 25 офиса и над 200 агенции, които предлагат продуктите й. През 2009 г. става членка на IATA, а година по-късно и на БАТА. През 2011 г., въпреки деликатна пазарна ситуация "Караджъ Турс Интернешънъл"продължи да се разраства в Сърбия, Македония, Румъния, Гърция и други балкански и европейски държави. Това я прави фирмата с най-развита офисна мрежа на Балканите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Сравнителен анализ на възможностите за електронна търговия на наша и чуждестранна фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.