Средствата за масова комуникация


Категория на документа: Други


 Средствата за масова комуникация се явяват един от най-мощните фактори за въздействие върху човешката личност. Освен изграждането на качества и принципи те формират определен поглед към света, представят поведенчески модели и нормативни системи. Моделират, но и имат силна разрушителна сила. Масмедиите са навсякъде около нас-дотолкова сме зависими, че ако изчезнат трудно бихме се адаптирали. Най-важните им функции са информационно-публицистична, образовотелна, възпитателна, хедонистична и развлекателна. Според мен от тях се открояват най-много образователната и възпитателната функции, тъй като те имат най-голямо въздействие върху обекта. На тях се обръща по-голямо внимание, защото, освен че са най-значими те са и обединяващи, с характерна актуалност във времето. След тях бих поставила информационно-публицистична, не че е по-малко важна, просто тя е своеобразен страничен предавател на информация, който се намира между възприемателя и съобщението т.е. непостоянен фактор е. На последно място е хедонистичната и развлекателна функции. Те са свободни и неангажиращи. Неизискващи и неналагащи определено отношение. Техните възпитателни акценти не са подходящи. Хората тук са пасивни зрители. Последните функции засега вземат превез сред детската и юношеската аудитория. Наблюдава се трудност в комбинирането на всички функции, тъй като насочеността например на телевизията е в комерсиализацията. Телевизията неибежно флиртува с масовия вкус и го нагажда. Терминът "communicatio" има латински произход (комуникатио). В речника на чуждите думи в българския език значението му е "съобщение,известие,предаване". Терминът "мас-медия" ( от латински massa u medium-средство) се означава като" средства за масова информация - радио, телевизия, вестници и др".

Комуникационният процес има възпитателна насоченост, която има разнообразни форми на проявление. Понятието масова комуникация означава" процес на разпространение на информация (знания, духовни ценности,морални и правни норми и т.н) с помощта на технически средства(печат, радио, кино, телевизия) сред големи по състав пръснати на различни места аудитории. Разпространяването и обратно-общуването предполага предаване на информация.

Комуникаторът в средствата за масова комуникация е субектът на възпитателно въздействие, който подбира, преработва и поднася за възприемане информация. Той невинаги притежава необходимата специална педагогическа подготовка.

Ролята на субект на възпитателно въздействие изпълнява водещият, говорителят и т.н. Силата и характерът на възпитателното въздействие се определя от: характера на канала за предаване на информация; професионалната принадлежност на адресанта; личностните черти и качества на субекта за възпитателно въздействие, от неговите идейни, нравствени позиции и т.н.

Антипод на информацията - дезинформацията има манипулативно въздействие, което създава сериозни пречки за правилното възпитание на личността. Тя засяга преди всичко подсъзнателното възприемане и има отрицателно въздействие.

Информацията трябва да притежава първо достоверност. Това е важно условие за оказване на конкретно възпитателно въздействие. Изразява се във фактологична точност, което е положителен фактор. Следващият неотменим елемент е правдивостта, която се изразява в правилното тълкуване, осветляване и обесняване на словото, което отразява дадено събитие или явлние. На този етап започва да се формира отношението на възприемателя. Силното съобщение е конкретното, което е важна предпоставка за неговата действеност. Актуалността му го превръща в заинтригуващо със злободневен характер.

Чрез средствата за масова комуникация успешно прониква масовата култура. Към нея е настроена негативно т.нар. интелигенция - хора на изкуството главно поети, писатели, които не могат да я разберат, защото са с твърде високи естетически и нравствени изисквания и са с по-особени усещания към света. Болшинството от народа обаче с удоволствие чете вестници, слуша радио и гледа телевизия, а с навлизащата все повече технологизация - интернет и социалните мрежи, всеки може да получи светкавична информация от всяка точка на света.

Благодарение на средствата за масова информация знанията се получават по лесен, достъпен, забавен и интересен начин заразлика от училищната среда. Учениците не чувстват притеснение. Те са спокойни, отпуснати, положително настроени, а тава е важна предпоставка за асимилирането на материала. Освен това могат да се подтикнат към самообразование - да се провокира желание във възприемащия,да разбере отговора на определен въъпрос за своя собствена информация. Телевизията, радиото и вестниците са стимулатор за цялостно усъвършенстване. От общото им взаимодействие определеното слово може да обособи специфичен начин на мислене отличаващо се с наситена емоционалност. В българските медии знанията не са толкова застъпени. Също възпитателните и образователните програми липсват.
"Съвременност и възпитание", Снежана Попова

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Средствата за масова комуникация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.