Стандартизацията в библиотечната дейност


Категория на документа: Други


Б и б л и о г р а ф и я

* Записки от лекции на Севдалина Гълъбова.
* Гълъбова, Севдалина. БДС за библиотечната, информационната и издателската дейност : Реф. сб. - София : WINI 1837, 2004 . - 128 с.
* Гълъбова, Севдалина. Стандартизация и правна закрила. Национални стандарти, структури и програми по стандартизация на информационната дейност. Трудове на Специализираното училище по библиотекознание и информационни технологии.
* Гълъбова, Севдалина. Интегративност на източниците на научна информация и интелектуална собственост, стандартизация и управлението на качеството . - София : WINI 1837, 2009
* БДС EN 45020 - Стандартизация и свързаните с нея дейности. Речник на общите термини (ISO/IEC Guide 2:2004)
* http://conf.ru.acad.bg/bg/docs/cp10/5.1/5.1-20.pdf (09.06.2013 г.)
* http://www.bamco.bg/bg/docs/ITzenev%20Almanah-2011_LAST.pdf(10.05.2013г.)
* http://www.bds-bg.org/ - Български институт за стандартизация (10.05.2013 г.)
* http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2001/tom/sec10/Doc8.HTML- Стандартизация как форма регулирования процессов и результатов
деятельности во взаимоотношениях субъектов книжного дела с библиотеками (10.05.2013 г.)
* http://bg.wikipedia.org/ (10.05.2013 г.)
* http://www.bds-bg.org/ - Български институт за стандартизация (10.05.2013 г.)

??

??

??

??

3

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стандартизацията в библиотечната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.