Стандартизацията в библиотечната дейност


Категория на документа: Други


- Национална стандартизация - Стандартизация, която се извършва
на равнището на една определена страна

* Основни термини за стандартизацията и свързаните с нея дейности съгласно (БДС EN 45020)
Стандартизация
Дейност за определяне на предписания за общо и повтарящо се прилагане, отнасящи се за действителни или евентуални проблеми, насочена към постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства

Standardization
Activity of establishing, with regard to actual or potential problems, provisions for common and repeated use, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a in a given context
Международна стандартизация
Стандартизация, в която могат да участват съответните органи на всички страни

International standardization
Standardization in which involvements is open to relevant bodies from all countries
Регионална стандартизация
Стандартизация, в която могат да участват съответните органи на страни само от един географски, политически или икономически регион в света

Regional standardization
Standardization in which involvement is open to relevant bodies from only one geographical, political or economic area of the world
Национална стандартизация
Стандартизация, която се извършва на равнището на една определена страна

National standardization
Standardization that takes place at the level of one specific country
Основен документ
Документ, който дава правила, насоки или характеристики за дейности или резултати от тях

Normative document
Document that provides rules, guidelines or characteristics for activities or their results
Стандарт
Документ, създаден чрез консенсус и одобрен от признат орган, който определя за общо и повтарящо се прилагане правила, насоки или характеристики за дейности или техните резултати за постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства

Standard
Document, established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree or order in given context
Международен стандарт
Стандарт, който е приет от международна организация по стандартизация или от международна организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен

International standard
Standard that is adopted by an international standardizing/standards organization and made available to the public
Регионален стандарт
Стандарт, който е приет от регионална организация по стандартизация или от регионална организация с дейност по стандартизация и е общодостъпен

Regional standard
Standard that is adopted by a regional standardizing/standards organization and made available to the public
Национален стандарт
Стандарт, който е приет от национален орган по стандартизация и е общодостъпен

National standard
Standard that is adopted by a national standards body and made available to the public
Предварителен стандарт
Документ, приет за временно прилагане от орган с дейност по стандартизация и е общодостъпен, за да може да се натрупа необходимият опит при неговото прилагане, на основата на който ще бъде разработен стандартСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стандартизацията в библиотечната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.