Стартер. Предназначение и принцип на действие.


Категория на документа: Други


 1. Предназначение и принцип на действие.

Стартерът е предназначен да осигури необходимото количество енергия за първоначално пускане на двигателя.

Принципът му на действие се основава на преобразуването на електрическата енергия от акумулаторната батерия в механична и предаването й на коляновия вал на двигателя с вътрешно горене за завъртането му с необходимите обороти при първоначално пускане (осигуряване на необходимата пускова честота)

2. Устройство на стартерите с дистанционно управление.

Стартерите с дистанционно управление се състоят от електродвигател и привод за управление. Устройството им е показано на фиг. 1.

2.1. Електродвигател.

Електродвигателят на стартера обикновено представлява 4-полюсна електрическа машина за постоянен ток с последователно или със смесено възбуждане. Той има следното устройство: статор, ротор 14, капак откъм привода 6, капак откъм колектора 16, междинна опора, лагери, четки с четкодържачи 17, предпазен капак 18 (за СТ-2) и скрепителни болтове 13.

Статорът се състои от тяло 12, полюси (4 броя) и възбудителна намотка. Тяло е изработено от феромагнитен материал, има голяма магнитна проницаемост, тъй като през него се затварят магнитните силови линии на полюсите.

Тялото се изработва обикновено от листова стомана чрез огъване във вид на цилиндър. От едната страна на тялото има четири прозорчета, които служат за наблюдение и почистване повърхността на колектора и за монтаж и демонтаж на четките.

Фиг. 1. Стартер
1-неподвижен контакт; 2-подвижен контакт; 3-тягово реле; 4-котва на тяговото реле; 5-двураменен лост; 6 капак откъм привода; 7-опорен пръстен; 8-зьбно колело на привода; 9-съединител за свободен ход; 10-вал на ротора; 11-теглителна муфа на привода; 12-тяло на електродвигателя; 13-скрепителен болт; 14-ротор на електродвигателя; 15-колектор; 16-капак откъм колектора; 17-четка; 18-предпазен капак

За да не попадат прах и други замърсители, тези прозорчета се затварят от предпазен капак 18 или защитна лента.

От двете страни на тялото има по един прорез. Тези прорези лежат на една линия и служат да се закрепят капаци 6 и 16 в едно определено положение чрез щифтовете, които са изработени от вътрешните им страни. Към тяло 18 с винтове са закрепени четири полюса.

Полюсите се изработват от стомана, за да задържат повече остатъчен магнетизъм. За да се намали магнитното разсейване, полюсът накрая е уширен, което създава и удобства за закрепване на възбудителната намотка.

При някои електродвигатели полюсите се изработват от отделни изолирани помежду си пластини за намаляване загряването от вихровите токове. Около полюсите се навива възбудителната намотка. Тя е разделена на два паралелни клона. Бобините на възбудителната намотка се свързват две по две помежду си последователно, а клоновете паралелно. При някои мощни електродвигатели, за да се намали общото съпротивление, бобините се съединяват паралелно в два или четири клона. Смесеното възбуждане се прилага за ограничаване на честотата на въртене на празен ход.

Възбудителните намотки се изработват от правоъгълен меден проводник с голямо сечение, тъй като през тях протича голям ток. Във всяка бобина на възбудителната намотка има по няколко навивки. Навивките са изолирани помежду си с кабелна хартия. Намотките са оплетени с памучна лента и са напоени с лак. Единият край на възбудителната намотка е свързан с изолираната клема на електродвигателя, която чрез тяговото реле се съединява с акумулаторната батерия. Другият край на възбудителната намотка се свързва с изолираните (положителните) четки.

Ротор 14 се състои от вал, роторен пакет (сърцевина), намотки и колектор 15.

Валът се изработва от стомана. Той лагерува на три медно-графитни втулки, които са запресовани в капаци 6 и 16 и в междинната опорна шайба. Средната част на вала е ситно шлицована за закрепване на сърцевината. На единия край на вала е закрепен колекторът, а другият край е удължен и има изработени винтови канали (шлици) за закрепване на механизма за задвижване. Осовата хлабина (с големина до 1 mm) на вала на ротор 14 се ограничава от опорен пръстен 7.

Роторният пакет (сърцевината) се изработва от листова електротехническа стомана. За намаляване на загряването на вихровите токове тя е пакетирана от отделни пластини, които са изолирани помежду си.

В сърцевината има изработени полузатворени канали за роторната намотка. Във всеки от тях са положени по два проводника. Роторната намотка е вълнова и е изработена от правоъгълен проводник. Всяка секция от намотката има по една навивка. Навивките на намотката са изолирани една от друга и от сърцевината на ротора с електротехнически картон. Краищата на секцията се поставят в прорезите на медните пластини на колектор 15 и се запояват за тях.

Колектор 15 и четки 17 служат за поемане на постоянния ток от външната верига и за преобразуването му в променлив в. роторната намотка. Това е необходимо, за да може ротор 14 да се върти непрекъснато в една и съща посока. Колектор 15 се състои от една стоманена втулка, върху която са запресовани медни пластини, които са изолирани от втулката и помежду си. Пластините са с голямо напречно сечение, тъй като през тях протича силен ток.

Капакът откъм привод 6 е отлят от чугун и има специфична удължена форма. В него се помества механизмът за задвижване. На този капак отстрани има два симетрични отвора, чрез който се закрепва електродвигателят към картера. В предната част на капака е запресована медно-графитната втулка, в която лагерува валът на ротора.

Капакът откъм колектор 16 се изработва от щампована ламарина. На него са закрепени четкодържателите на четките, като двата от тях са изолирани. В четкодържателите са разположени четири четки (две положителни и две отрицателни), които се намират една спрямо друга на 90°.

Четките се изработват от мед, олово, калай и графит, като най-голямо е съдържанието на мед. Добавянето на олово и на калай намалява искрообразуването, пада на напрежението под четките и износването на колектора. Четките се притискат постоянно към колектора от пружини, за да има добър контакт.

Капаци 6 и 16 се притягат към тялото на електродвигател 12 чрез два скрепителни болта 13.

Водонепроницаемостта на електродвигателя се осигурява чрез гумените уплътнителни пръстени, поставени между предпазния капак и тялото на електродвигателя. Съединението на тяло 12 с капак 16 и на тяговото реле е уплътнено с гумени пръстени. Отворът на оста на лост 5 в капака откъм привод 6 е закрит със специален капак, уплътнен с гумен уплътнител. Изводните клеми на тяговото реле са уплътнени с гумени щайби, а съединенията му - с гумени пръстени.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стартер. Предназначение и принцип на действие. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.