Стартер. Предназначение и принцип на действие.


Категория на документа: Други


От външната страна на капака откъм привод 6 има изработен канал, в който се поставя гумен уплътнителен пръстен, който осигурява да не попада вода между капака и картера на маховика.

2.2. Привод за управление.

2.2.1. Привод за управление на стартера.

Приводът за управление се състои от контактен ключ, реле за включване на стартера и механизъм за включване на стартера, който включва:

- тягово реле (електромагнитен включвател) на стартера;

- механизъм за задвижване, състоящ се от двураменен лост и муфа за свободен ход.

Контактният ключ и бутонът за задействане служат за управление работата на стартера от водача на машината.

Релето за включване на стартера служи да включва веригата на тяговото реле при пускане на двигателя и автоматично да изключва тази верига след заработването на двигателя. То е междинно звено между контактния ключ и тяговото реле на стартера и предпазва от нагаряне контактите на ключа от протичащият значителен ток през намотките на тяговото реле.

Релето за включване на стартера (фиг. 2) се състои от изолирана основа, магнитопровод 10, сърцевина 13, намотка 12, подвижна котва с контакт 9, пружина на котвата 11, ограничител на котвата, стойка с неподвижен контакт 8, капак на релето и клеми Б, С, К1 и К2. Контакти 8 и 9 на релето за включване на стартера са нормално отворени. Намотка 12 е изработена от меден проводник с лакова изолация с диаметър 0,21 mm и има 1000 навивки. Единият край на намотка К1 е свързан с контактния ключ, а другият К2 - с клема Ст на реле-регулатора към "маса".

Фиг. 2. Електрическа схема на стартер СТ-2:
1-подвижен контакт; 2-неподвижна втулка; 3-притегляща намотка; 4-задържаща намотка; 5-тягово реле; 6-сърцевина на тяговото реле; 7-пружина на сърцевината; 8-стойка с неподвижен контакт; 9-котва с подвижен контакт; 10-магнитопровод; 11-пружина на котвата; 12-намотка на релето за включване; 13-сърцевина на релето за включване

Механизъм за включване на стартера служи за механично и електрическо включване на стартера, когато е в работен режим. Той изпълнява следните функции:

- включва и изключва основната верига на електродвигателя на стартера;

- принудително измества и зацепва зъбното колело на стартера със зъбния венец на маховика при пускане на двигателя;

- извежда зъбното колело от зацепване след пускане на двигателя, като предпазва вала на стартера от динамични моменти, появяващи се при пускането.

Зъбното колело на стартера се зацепва със зъбния венец на маховика
принудително или автоматично, а се извежда от зацепване непременно автоматично. След като двигателят се пусне, честотата на въртене на коляновия вал бързо нараства и може да достигне 1000 min -1 и повече. Тъй като предавателното число между стартера и коляновия вал е голямо, честотата на въртене на стартера би достигнало 10000 ÷ 20 000 min -1 и повече и той би се разрушил от центробежните сили. За да се избегне разрушаването на стартера, след като двигателят се пусне, автоматично трябва да се прекъсне кинематичната връзка между двигателя и стартера.

Тяговото реле (електромагнитният включвател).

Тягово реле 5 се състои от тяло, подвижен контакт 1, притегляща намотка 3, задържаща намотка 4, сърцевина 6, пружина на сърцевината 7, клеми. Върху месингова втулка на тяговото реле има две намотки: притегляща и задържаща намотка, като навивките им са в една посока, с което се осигурява общо силно електромагнитно поле. Началото на двете намотки е общо. Краят на задържащата намотка е замасен в тялото на тяговото реле, а на притеглящата намотка е замасен в съединена последователност на намотките на електродвигателя. Подвижен контакт 1 е поставен на изолирана шайба на стебло, което се предвижва от сърцевина 6.

Муфата за свободен ход се движи по винтовите шлици на вала на ротор 10. Тя служи да осигурява предаването на въртящ момент само от вала на ротор 10 към венеца на маховика и предпазва завъртането на ротора от маховика след пускането на двигателя.

Тя се състои от шлицова втулка, зъбно колело, ролков съединител за свободен ход, теглителна муфа и две пружини.

Фиг. 3. Съединител за свободен ход:
1-втулка; 2-кожух; 3-ролка; 4-задвижващ пръстен; 5 и 6-шайби; 7-зъбно колело със задвижван пръстен; 8-бронзови втулки; 9-плунжер; 10-пружина; 11-пружинен ограничител

Ролковите съединители за свободен ход биват два вида: безплунжерен и плунжерен. Тези съединители се използват обикновено за електродвигателите на стартерите на карбураторни двигатели с мощност на електродвигателя от 0,5 до 1,5 кW при напрежение 6 и 12 V.

Безплунжерният и плунжерният съединител за свободен ход имат почти еднаква конструкция и принцип на работа.

Плунжерният съединител за свободен ход се състои от шлицова втулка 1, на която е здраво закрепен задвижващият пръстен 4. На този пръстен са изработени четири клиновидни канала, в които са поставени ролки 3. Те са притиснати в тясната част на канала от плунжери 9 чрез пружини 10. На пружините са поставени ограничители 11. Зъбно колело 7 и задвижващият пръстен представляват една част. Осовото изместване на ролки 3 се осигурява от опорни шайби 5 и 6. Отгоре на пръстен 4 е поставен кожух 2.

Работата на този съединител за свободен ход е следната: При включване на електродвигателя на стартера въртящият момент от ротора на електродвигателя се предава чрез шлиците на шлицова втулка 1 на задвижващ пръстен 4. Под действието на пружини 10 и плунжери 9 ролки 3 се изместват в тясната част на клиновидните канали за задвижващ пръстен 70, като ги заклинват между задвижващ пръстен 4 и задвижвания пръстен. При това положение въртящият момент ще се придаде на зъбно колело 7, което е зацепено със зъбния венец на маховика на двигателя.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стартер. Предназначение и принцип на действие. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.