Статистически анализ на бедствията, авариите и катастрофите


Категория на документа: Други


НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ
"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" гр. В. Търново

ФАКУЛТЕТ " ОБЩОВОЙСКОВИ"
КАТЕДРА " СТОПАНСКА УПРАВЛЕНИЕ И ЛОГИСТИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ"

Р Е Ф Е Р А Т
На Венцеслав Тодоров Късов
Фак. № 1135623

Тема: "Статистически анализ на бедствията, авариите и катастрофите.".

Изготвил: Проверил:
Венцеслав Късов професор д-р Георги Камарашев

Септември, 2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод 3 стр.
Земетресения 3 стр.
Наводнения 5 стр.
Речни разливи 5 стр.
Поройни наводнения 5 стр.
Наводнения от аварии или неправилно управление на хидротехнически съоръжения 6 стр.
Наводнения от преднамерени действия 6стр.
Свлачища 7 стр.
Засушаване 8стр.
Пожари 9стр.
Силни ветрове и смерч 9стр.
Обилни снеговалежи, снежни бури, заледяване и лавини 10стр.
Екстремни температури 10стр.
Градушки 10стр.
Мъгли 11стр.
Гръмотевични бури и мълнии 11стр.
Химични рискове 11стр.
Радиационни рискове 12стр.
Биологични рискове 13стр.
Заключение 13 стр.
Използвана литература 14стр.

Увод

В българския език думата бедствие означава, голямо нещастие, което засяга много хора. Бедствията биват природни , технологични и деградация на околната среда.

Природните бедствия се класифицират на хидрометеорологични /наводнения, бури и засушавания/, геофизични / земетресения и вулканични изригвания / и биологични.

Аварията е значителна внезапна повреда на машина, превозно средство и др. , което нарушава нормалната им работа.

Катастрофата е внезапно събитие съпроводено с тежки последствия, жертви наранявания , разрушения и повреди , които причиняват загуби налагащи незабавна локазационна, спасителна и непосредствена възстановителна намеса в широк мащаб.

1. ЗеметресенияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Статистически анализ на бедствията, авариите и катастрофите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.