Статистически методи в изследователската дейност


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ДОКЛАД
по
Статистически методи в изследователската дейност

Изготвил:

Съдържание

І. Едномерни разпределения

1. Едномерни разпределения по метриран признак

1.1.Едномерни разпределения по прекъснат метриран признак

1.2.Едномерни разпределения по непрекъснат метриран признак.

2. Едномерни разпределения по неметриран признак

2.1. Едномерни разпределения по неметриран номинален признак

2.2. Едномерно разпределене по неметриран ординален признак

2.3. Едномерно разпределение по дихотомна променлива

3. Multiple Response при категорийна променлива

4. Multiple Response при дихотомна променлива.
ІІ. Двумерни разпределения
ІІІ. Проверка на хипотези

1. Проверка на статистически хипотези по непараметричен критерий за две несвързани извадки

2. Проверка на хипотези между две свързани извадки по непараметричен критерий

3. Проверка на статистически хипотези по параметричен критерий

4. Проверка на хипотези между две различни променливи
ІV . Хи квадрат анализ
V. Дисперсионен анализ

1. Еднофакторен дисперсионен анализ

2. Многофакторен дисперсионен анализ
VІ. Регресионен анализ

1. Еднофакторен регресионен анализ

2. Множествена регресия
VІІ. Кластерен анализСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Статистически методи в изследователската дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.