Статуята на свободата като символ на мира и свободата


Категория на документа: Други


 ЮЗУ "Неофит Рилски" гр. Благоевград

Курсова работа на тема:

"Статуята на свободата" като символ на мира и свободата

Подготвил: Петя Генова проверил: Гл. Ас. Д-р
специалност-Философия; I курс Силвия Кръстева

Съдържание:

1. История за създаването на статуята
2. "Статуята на свободата"
3. Статуята на свободата като "икона" на свободата
4. Анализ на творбата
5. ... символ на мира
6. Защо харесвам тази творба?

История за създаването на статуята

"Статуята на Свободата, чието оригинално име е "Свободата озаряваща света" е неокласическа скулптура, огромен паметник, който се издига в пристанището на Ню Йорк на остров Либерти в устието на река Хъдсън. Тя е проектирана от Фредерик Огюст Бартолди и открита на 28 октомври 1886 година. Густав Айфел, конструкторът на Айфеловата кула, проектира вътрешната носеща конструкция. Представлява римската богиня на свободата Либертас, облечена в тога, държаща факел в издигнатата си дясна ръка и правна книга в другата, на която е изписана датата на подписването на Американската декларация за независимост.
Тя е един от най-популярните американски символи и олицетворява свободата и стремежа към нея. Символ на Съединените американски щати и на американската нация. Статуята на свободата е културен паметник, който олицетворява вечния стремеж на американците към свобода, равноправенство и справедливост. Когато човек погледне статуята, сякаш вижда в най-горната й точка вечния огън, който зарежда Америка и поддържа духа и жив.

Медната статуя е подарък от Франция за Америка в знак на приятелството между двете нации и бележи стогодишнината от независимостта на Съединените американски щати. Статуята на свободата е един от най-популярните американски символи и като цяло олицетворява Свободата и стремежа към нея. От 1886 г. до откриването на самолета, е първият американски символ, който милиони емигранти виждат, прекосявайки океана от Европа и пристигайки в Америка. Посещава се от 3 милиона души средно на година. Обявена е за национален паметник през 1924 година, а влиза в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО през 1984 година. Общата височина на монумента е 93 метра, а на самата статуя - 46,5 метра.

Идеята за даряване на статуя, увековечаваща дружбата между Франция и САЩ, се ражда през 1876г., когато на скулптура Фредерик Огюст Бартолди е възложено нейното създавне, в което се включва и инжинерът Густав Айфел.

Договорено било американците да построят пиедестала, а французите да направят статуята, но и двете страни се сблъскали с общ проблем - набирането на средства, поради което реализацията отнема почти десетилетие. Общата сума, необходима за изграждането на паметника е възлизала на около 800 000 долара. Във Франция парите се набирали чрез дарения, а в САЩ - с приходи от театрални постановки, изложби и други културни мероприятия.

Статуята на Свободата е изработена по модел на класическите скулптури от римския период и символизира свободата и края на подтисничеството. Този огромен обелиск, направен от мед бележи стогодишнината от Независимостта на Съединените американски щати. Женската фигура е пресъздадена в момент, когато е вдигнала факла в дясната си ръка, олицетворяваща просветлението, а в лявата държи Декларацията за независимостта от 4 юли 1776г. Под краката и са разкъсаните вериги на робството, а седемте лъча на главата и символизират необятността на седемте континента и седемте морета.

Статуята е завършена през юли 1884г. в Париж, след което е разделена на 350 части и е опакована в 214 сандъка, за да бъде натоварена на кораб, който да я транспортира до САЩ. Тя пристига в пристанището на Ню Йорк на 17 юни 1885г. Пиедесталът е завършен през април 1886г., а сглобяването на статуята върху него отнема 4 месеца. Официалното откриване на Статуята на Свободата е извършено лично от тогавашния президент на САЩ - Гроувър Кливланд на 28 октомври 1886г.

На 15-ти октомври 1924г. Статуята на Свободата е обявена за исторически паметник, а през май 1982г. под патронажа на президента Роналд Рейгън е организирана кампания за набиране на средства за реконструирането и. През 1984г., когато започва реконструкцията, ООН включва статуята в Списъка на световното културно наследство.

Статуята е затворена за ремонт за голяма част от 1938 година. В началото на 1980-те се установява, че нещата са се влошили до такава степен, че се налага неотложно основна реставрация. Статуята е затворена в периода 1984-1986 г. След 11 септември 2001 г., е затворена отново от съображения за безопасност и сигурност; отворена е за посещение отново през 2004 г. с ограничения за броя на посетителите, които могат да се изкачат до короната. Предвижда се да бъде затворена за около година в края на 2011 г., така че да може да се инсталира втора стълба. Достъпът на обществеността до балкона около факела е забранен от съображения за безопасност от 1916 година. " (1 и 2)

"Статуята на свободата" е една величесвена архитектурна творба, респектираща с нейната цялостна линия, впечатляващи размери и символика.
Основните чуства, които буди тя са свързани с прошката, мира и най-вече със свободата. Защото точно такава е и нейната символика рисуваща свободата, примирието между двете нации. Слагаща началото на спокойствието, мира. А е нужно да се замислим "Какво е това символ?", "Какво представлява мира?"
"Символ е знак, рисунка, която представя в съкратен вид същността или значението на даден предмет, събитие или идея. Например кръстът е символ на Християнството, а везната е символ на законност и справедливост. "(3) Така можем да приемем, че символ на свободата е именно тази статуя.
"Мир в най-общия смисъл на думата означава обратното на война, или с други думи отсъствие на каквито и да е военни действия или ожесточени конфликти. В преносен смисъл означава спокойствие и хармония. Мирът също така предполага наличието на здрави или заздравели междуличностни или международни отношения, създаване на равенство."(4) И точно такъв е и целия замисъл на таза архитектурна творва, да се създаде нещо, което ще освидетелства примирието, ще изглади противоречията и ще "начертае" линията на едно ново начало.
Статуята на свободата като "икона" на свободата
Целия израз на статуята ни кара да се замислим "Какво е за нас свободата", също така и самото и название "Статуята на свободата" ни загатва този въпрос. Свободата може да се разгледа от много страни, от различния мироглед на хората, който ще е свързан с тяхното битие, с техния жизнен път. От моя гледна точка свободата означва вяра. Вяра - в Бог, за живот след смъртта, в себе си, в доброто, вяра в любовта. Има едно стандартно определение за свобода , но всеки има правото да я характеризира по негов си идивидуален начин. Когато чуя думата "свобода" и веднага правя асоциация с една картина създадена от мойто въображение изобразяваща слънчев пролетен ден, ясно небе, свободно прехвърчащи птички, една поляна, чиито край не се вижда и едно момиче облечено в бяла рокля, широко протегнати ръце в страни, усмихвайки да тича боса, радваща се на всичко заобикалящо. Всичко в тази картина символизира свободата (поляната, небето, птичките, тичащото момиче, белия цвят на роклята и, протегнатите ръце...) и даряващото ни щастие. Това е моя начин да я определя, чрез тази картина.
"Статуята на свободата" можем да я наречем също така и иконата на свободата.Тя е материалното изражение на човешките ценности, тя е творбата, която ясно очертава и символизира човешките духовноти.
Анализ на творбата
Ако тръгнем да ализираме статуята в целия и ръст ще осъзнаем, че всяка една нейна линия е свързана с мира, примирието, свободата. Да започнем с издигнатия пиадестал върху, която е поставена статуята. Най - долната част представлява един многоъгълник асоциираш се със зведа, чиито ъгли може би символизират посоки, пътища. Пътищата, от своя страна, можем да ги асоциираме като пътища отвеждащи ни към свободата, хармонията, спокоиствието. Следващите няколко части представляват стъпала отново символиращи пътя към свободата, тях можем да ги свържем със "стълба" на който връх оново ще открием свободата. На следващото ниво се намира един високо издигнат пиадестал, внушаващ ни величествеността на самата статуя и нейната истинска сила. И вече тук най - отгоре е поставен облика на римската богиня на свободата Либертас, облечена в широка и свободно падаща тога, тук отново можем да открием символиката, дястана и ръка протегната нагоре държаща факел. Факелът с неизгасващия огън е символ на надеждата. В лявата си ръка държи договора на примирие с изписани на него точната дата и година на сключването му. Тук откриваме символиката на равенството, примирието, загатва се началото на една нова "епоха" на мир и благоденствие. На главата на богунята е поставена корона отново символизираща свободата, същото така и величието на самата богиня. Статуята е уникална сама по себе си. Уникална е в реалния смисъл на думата, уникална е с това, какви чувства буди у нас, кара ни да вярваме.
... символ на мира
Тази статуя освен ясно изразен символ на свободата, е и символ на мира. Според мен свободата и мира са тясно свързани помежду си. И като се замислим кое е противоположното на мира, това е войната, хауса. А те са сързана с много омраза, губел, ненавист, единствена явно изразена цел за унищожение. Цели и чувста, които погубват човека, разяждат го отвътре. Нищо не обърква повече живота Именно и затова е толкова "силна" и величествена статуята на остров Лубертас, защото слага край всичко това. Преначертава нов свят пълен със светлина, хармония, любов.

Защо харесвам тази творба?
Аз харесвам тази творба, защото тя също е символ и на прошката. А прошката е чудо, което се получава от само себе си. Прощавайки, ние отхвърляме омразата към другия. В ума и душата ни настава покой. Прошката е нещо лично, невидимо, едно искрено нашепване, звучащо дълбоко в душата.Тази символика ме навява на някои мисли,че прошката ни освобождавана от непрестанното самонаказване, което ни налага решението да мразим. Прошката ни позволява да неутрализираме отровните емоции, които ни парализират. Решението да простим ни прави свободни. Прошката е единственото, което може да ни избави от вината и неприязънта. Многообразната символика на статуята, архитектурната и построика, историческата история свързана и причинноста за създаването и, мислите и чувствата, които навява в нас, всичко това буди у нас интерес да я посетим и да се насладим със собствените си очи на нейното величество.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Статуята на свободата като символ на мира и свободата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.