Стилове на общуването


Категория на документа: ДругиТеоретичната подготовка е свързана с овладяване на знания и умения за общуване. Могат да се използват беседи, инструктаж, лекции. С тези деца, които се затрудняват може да се организира диференцирана индивидуална работа

Формиране на умения да решават проблеми, които се срещат при общуването - какви проблеми има, какви затруднения могат да срещнат, как биха ги преодолели.

Развитие и обогатяване на речта - разширяване обем на речниковия запас, усвояване на правилна и образна реч, умения за точно предаване на информацията или на идеи на партньора, отделянуе на най-същественото от приетата информация, за точно и кратко формулиране на отговорите на въпроси на партньора. В началното училище - урочна, извънурочна дейност. Голяма роля - организирането и участието на учениците в ролеви игри.

Формиране на комуникативни умения и способности
- умения да се ориентират в партньорите на общуване;
- умения да се орентират в отношенията с тях;
- умения да се ориентират в конкретната ситуация на общуване.

Изграждане на социално-значими нагласи за общуване:

- етично отношение към партньорите на общуване;

- проява на интерес към самия процес на общууване;

- отношение към общуването като диалог, а не монолог;

- готовност за емпатийно изслушване на другия;

- търпимост към малки пропуски и недостатъци на партньора;

- ориентация не само да се получава от партньора, но колкото е възможно и повече да му се дава.

2. Методи за формиране на комуникативните способности на учениците

А. Методи:

- Разказ;

- Лекция;

- Беседа;

- Групова дискусия;

- Ролеви игри;

- Тренинг;

- брейсторминг;

- наблюдение и др.

Б. Форми

- Индивидуална;

- Групова;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стилове на общуването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.