Стилове на общуването


Категория на документа: Други- колективна.

В. Средства

- духовни;

- материални.

Г. Място

- в училище - урочни, извънурочни дейности;

- извън училище - в различни институции;

- в семейството;

- мас - медийни пространства.

Д. Самовъзпитание

- индивидуални усилия за самоусъвършенстване;

- формиране на мотивите за общуване;

- активност, самостоятелност;

- възможности за търсене на образци за подражание.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩУВАНЕТО

За опознаване и педагогически целесъобразно управление на общуването между ученици и учители е необходимо да се познава технологията на общуване. Това всъщност означава да се установят последователността и съдържанието на различните операции и действия, чрез които се реализира процесът на педагогическото общуване.

Етапи на осъществяване на предстоящото педагогическо общуване (Кан Калик, В.):
- моделиране от учителя на предстоящото общуване с учениците (прогностичен етап);
- организация на непосредственото общуване с учениците (начален период на общуване);
- управление на общуването в педагогическия процес;
- анализ на осъществяваната система на общуване и моделиране на нова система на общуване.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стилове на общуването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.